Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (9)

By 19 maart 2021No Comments

Bezinning vrijdag 19 maart 2021.

Tekst ter bezinning op het feest van de H. Jozef.

Paus Franciscus heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot Sint Jozefjaar. De H. Jozef is sinds 8 december 1870 door Pius IX uitgeroepen tot beschermheilige (patroon) van de Kerk. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de ‘geschiedenis van God met ons.
De evangelietekst in de H. Mis van de dag is uit het 1e hoofdstuk van het evangelie van Matteüs, de verzen 16 en 18-21. Vers 16 is het einde van de lijst van afstamming van Jezus waarmee het Evangelie van Matteüs begint: vers 16.

“Jacob was de vader van Jozef, de man van Maria uit wie Jezus geboren is, die Messias (gezalfde van God) genoemd wordt.”

In de verzen die volgen wordt Jozef een ‘rechtvaardige’ of ‘rechtschapen’ man genoemd. Met die woorden werd iedereen getypeerd die overeenkomstig Gods onderrichting leefde. De 10 Geboden of Woorden werden als de kern van die onderrichting gezien. Ze regelden onze verhouding tot God. We zouden Hem dienen te erkennen, aandacht aan Hem moeten besteden en tijd voor Hem moeten nemen (sabbat), zijn Naam met eerbied gebruiken. De andere geboden noem(d) de minimumeisen ten aanzien van onze onderlinge menselijke verhoudingen: respect voor de persoon van de ander, diens integriteit en bezit.

Toen Maria zwanger bleek te zijn wilde Jozef haar niet in opspraak brengen. Taande voor een mysterie had hij respect voor haar persoon en haar integriteit, Door van haar in stille te scheiden wilde hij die in takt laten. Een ingeving tijdens een droom leerde hem Maria tot al echtgenote tot zich te nemen. Dat paste klaarblijkelijk in Gods plan.

Kies een moment van rust en stilte

Lees bovenstaande tekst, eventueel twee maal. Laat de positie va Jozef tot u doordringen, vooral ook de reden waarom hij een ‘rechtschapene’ werd genoemd: zij respect voor de persoon van Maria en het in takt laten van haar integriteit.

We gaan (vaak) met mensen om. Niet altijd worden ze door ons begrepen. Soms stellen ze ons voor raadsels, is hun maner van doen een mysterie. Slagen we er dan in om desondanks respect te blijven houden en hun integriteit in takt te laten? De ‘rechtvaardige’, ‘rechtschapen Jozef dient ons tot voorbeeld.