Skip to main content
beschouwingen

Bezinning op veertigdagentijd 2021 (7)

By 12 maart 2021No Comments

Bezinning vrijdag 12 maart 2021.

Hosea 14, 2-10
Marcus 12, 28b-34

Aanbeveling: zoek een moment van stilte!

Marcus 12, 28b-34.
‘Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discusieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël!  De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.’

Vragen:
1. Wat heb ik gelezen? Kan ik het met eigen woorden zeggen?

2.  Kan ik Jezus’ boodschap vertalen naar vandaag de dag?

3. Het was Jezus’ bedoeling levens te veranderen. Wil ik iets veranderen?