Skip to main content
beschouwingen

Bezinning op veertigdagentijd 2021 (4)

By 2 maart 2021No Comments

Bezinning dinsdag 2 maart 2021.

Jes. 1,  10 + 16-20    en    Mt. 23, 1-12.  Beide zijn supersterke teksten, zeer de moeite waard om te lezen en te overwegen.

In de Jesaja-tekst gaat het om ‘gerechtigheid beter dan offers’. Jahwe zegt letterlijk: “feestvieren samen met onrecht kan ik niet uitstaan”.  Wandaden kunnen niet goed gemaakt worden met offers. Alvorens te offeren: eerst het bloed van uw handen wassen en u reinigen door het goede te doen, rechtvaardigheid te betrachten, verdrukten te helpen, recht te verschaffen aan wezen, weduwen te verdedigen, enz.

In de tekst van Matteüs houdt Jezus een strafrede tegen Farizeeën en wetgeleerden. Letterlijk staat er: “Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken: want zelf handelen ze (de wetgeleerden) niet naar hun woorden. Zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken. Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te vallen…….”. Christus keurt de titel ‘Vader’ niet af, maar wel het pochen met dergelijke titels. De tekst eindigt met: Al wie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

Vragen

  1. Kunt u zich vinden in de Jesaja-tekst? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  2. Waar bevindt u zich op de lijn tussen ‘haantje de voorste spelen’ en ‘bescheidenheid (soms valse) betrachten’?
  3. Ter overweging: In hoeverre laten wij het zware, vuile werk door anderen opknappen?