Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (14)

By 1 april 2021No Comments

Bezinning donderdag 1 april 2021

WITTE DONDERDAG
Lezingen: Exodus (Uittocht) 12, 1-8.11-14, 1 Korintiërs 11, 23-26; Johannes 13, 1-15.

Oorspronkelijk was deze dag in Israël de dag van de nieuwe oogst. Door de bevrijding uit de slavernij van Egypte kreeg deze dag een betekenis erbij. Het werd het jaarlijks gevierde Joodse Pesachfeest, dag van de uittocht naar het Beloofde Land. Ook Jezus vierde dat feest samen met zijn leerlingen. De laatste keer dat Hij dat deed werd de dag van zijn Laatste Avondmaal.  Volgens de Evangelieverhalen deed Jezus twee dingen. Hij waste de voeten van zijn leerlingen, normaal de taak van een slaaf. Hij spoorde hen aan in navolging van hem dienaars te zijn van elkaar. Vervolgens vierde Hij het paasmaal samen met hen. Hij deelde Brood en Beker met zijn leerlingen, gaf daarmee aan, dat Hij zijn leven voor hen gaf. Hij vroeg hen voortaan zulk een maaltijd te houden tot gedachtenis aan Hem. Wij hebben er onze H. Mis of Eucharistievering aan overgehouden.

Vervolgens ging hij met zijn leerlingen naar de Olijfberg, waar doodsangst hem aangreep. Boven het hoofdaltaar van Eys hangt een schilderij waarop dit wordt afgebeeld.

Hij werd verraden, gevangen genomen en naar de Hogepriesters, Oudsten en de Hoge Raad (Sanhedrin) gebracht. Petrus. een van zijn vertrouwde leerlingen, verloochende Hem daar. De rest ging op de vlucht,

Aan de hand van wat Jezus deed en wat er met Hem gebeurde is Witte Donderdag  dus een bijzondere dag met accenten op dienstbaarheid; maar ook op delen van wie we zijn en wat we hebben met elkaar. Hoeveel mensen op onze aarde zijn er echter beroerd aan toe en getroffen door verraad, gevangenis, in de steek gelaten worden en valse beschuldigingen??

Op deze avond wordt er in menige parochiekerk nog Aanbidding gehouden waarbij het Allerheiligste wordt uitgesteld. Het betekent extra tijd om even bij deze bijzondere avond stil te staan. Jezus Christus blijft onder ons, is ons nabij en stimuleert ons om het goede te doen.

GEBED.
Goede Jezus, die uw leven met ons hebt gedeeld
en hoewel Heer en Meester
voor ons als een dienaar bent geworden.
Wij danken U voor de tekenen die U hebt gesteld
door samen met uw leerlingen het Paasmaal te vieren,
Brood en Beker met hen te delen.
Door het herhalen van dit gebaar
gedenken wij uw aanwezigheid onder ons.
Blijf ons voeden op onze weg door het leven
met uw woord en voorbeeld
totdat wij aankomen bij U
die met de Vader en de Geest leeft in eeuwigheid.
Amen