Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (13)

By 30 maart 2021No Comments

Bezinning dinsdag 30 maart 2021

GOEDE WEEK 2021

De week vóór Pasen wordt bij ons ‘Goede week’, elders ook ‘Heilige Week’ genoemd; in het Duits Karwoche  (week van treurnis) naar de betekenis van het oud-Duitse woord ‘kara’.
Het is de week die onmiddellijk aan Pasen vooraf gaat. In die week wordt Jezus’ lijden door verraad, arrestatie, veroordeling, marteling, verloochening door Petrus, in de steek gelaten worden en dood aan een kruis herdacht.

Het zijn verschijnselen die zich in het leven van mensen nog steeds voordoen of kunnen voordoen, Door aandacht te besteden aan wat Jezus Christus overkwam gedenken we tegelijk wat zoveel mensen wereldwijd nog steeds overkomt en kan overkomen.
Organisaties als Amnesty International en Kerk in Nood maken ons daarop attent.

Jezus heeft ons levenslot met ons gedeeld en is de bittere kanten ervan niet uit de weg gegaan. Door die ‘in godsnaam’ op zich te nemen is hij uitgekomen bij Pasen, dag waarop Hij door zijn Vader in de hemel werd opgewekt uit de dood, en uit het kwaad dat hem was aangedaan.
Door dat alles is de Goede Week voor ons, christenen een week van bezinning.  We zullen ons gewone werk van alledag moeten blijven doen. Maar we doen er goed aan ook tijd nemen oor inkeer en overweging,

Om te beseffen hoe de wereld voor veel mensen in elkaar steekt.
Om te bidden dat ons het kwaad niet overkomen zal en wij het  anderen niet aandoen.

GEBED
Liefdevolle Jezus, die Uzelf graag ‘Mensenzoon’ noemt,
U hebt in uw leven ervaren wat mens-zijn inhoudt:
aan vreugde en droefheid, aan erkenning en afwijzing
aan geloof en verwerping
aan lijden en dood.
Wees met ons nu wij ons de tijd gunnen
om ons te verdiepen
in wat ons mensen eigen is
aan de hand van wat U hebt doorgemaakt.
Moge zorgvuldigheid van leven erdoor worden verdiept.
Amen