Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (12)

By 26 maart 2021No Comments

Bezinning vrijdag 26 maart 2021

Lezingen: Jeremia 20, 10-13 en Johannes 10, 31-42.

Wij zoeken een stil moment en lezen en herlezen de lezingen van vandaag en laten de inhoud langzaam tot ons doordringen.

 Jeremia 20, 10-13
“Ik hoor velen fluisteren: “Daar heb je ontzetting – overal.”
Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hemen kunnen we ons op hem wreken”.
De miskende profeet  Jeremia zit door de roddels om hem heen diep in de put en klampt zich ten einde raad aan de Heer vast. Maar door zijn geloof krijgt hij weer moed.

Johannes 10, 31-42
“In die tijd raapten de Joden stenen op om Jezus te stenigen.
Maar Jezus zei hun: “Ik heb voor uw ogen veel goede werken verricht, die uit de Vader voortkomen; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen?”
De Joden gaven Hem ten antwoord: “Niet om een goed werk stenigen wij U, maar om een godslastering: dat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt.”
Jezus antwoordde hun: “Staat er niet in uw Wet geschreven: Ik heb gezegd: gij zijt goden?
Zij heeft hen tot wie het woord Gods gericht werd goden genoemd, en de Schrift heeft  bindende kracht. Maar waarom dan beschuldigt ge Mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd, van godslastering als Ik Mijzelf Gods Zoon noem? Als Ik de werken van mijn Vader niet doe, behoeft gij Mij niet te geloven, maar zo Ik ze wel doe, gelooft dan die werken als ge Mij niet wilt geloven.
Dan zult gij inzien en erkennen, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader ben.” Toen probeerden zij opnieuw Hem te grijpen, maar Hij stelde zich buiten hun bereik.

Vragen:

  1.  Waarom is in beide verzen is sprake van een wraakactie tegen Jeremia en Jezus?
  2.  Zijn ook wij niet vlug in het (ver)oordelen van de boodschappers en traag in het leren?
  3. Heb ik ooit per vergissing iemand veroordeeld vanuit het beeld dat ik van God heb?
  4. Weerspiegelt in mijn leven en werken dan wel het geloof dat ik zeg te belijden?

Naschrift: “…de wortel van het kwaad is: niet luisteren naar Gods Woord; dit heeft ertoe gebracht God niet meer lief te hebben en dus de naaste te verachten. Gods Woord is een levende kracht die in staat is bekering op te wekken in het hart van de mensen en de persoon opnieuw te richten op God. Zijn hart sluiten voor de gave van God, die spreekt, heeft ten gevolge dat men zijn hart sluit voor de gave van een broeder of een zuster”

Aldus Paus Franciscus in zijn Vastenboodschap 2021.
MJ.