Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING OP DE VEERTIGDAGENTIJD 2021 (Aswoensdag)

By 16 februari 2021No Comments

BEZINNING OP DE VEERTIGDAGENTIJD 2021

ASWOENSDAG 17-2-2021
Lezingen: Joël 2, 12-18; Matteüs 6, 1-6.16-18

Het bisdom Roermond heeft een ‘Aswoensdagtekst’ in kaartvorm  aan de parochies doen toekomen, die de parochianen thuis kunnen gebruiken.  Ze omvat verwijzingen naar de boven vermelde Schriftlezingen van de dag, overweging en gebed. De teksten zijn klassiek, bekend misschien, maar toch ook  uitdagend om er elk jaar weer bij stil te staan.

Onze kwetsbaarheid en eindigheid staan op de voorgrond. Het zijn thema’s die ons zeker bezig kunnen houden in coronatijd.
U kunt de Aswoensdagkaart vinden in de kerken van onze cluster Morgenster.

Voor degenen, die op Aswoensdag niet naar de kerk kunnen komen of er niet binnen mogen, omdat er zich al dertig kerkgangers hebben aangemeld een tekst ter  bezinning op basis van het Matteüsevangelie (zie boven), genomen uit de zogenoemde Bergrede, in zekere zin een vervolg op de 10 Geboden uit de Wet van Mozes.

Het gedeelte dat we op Aswoensdag lezen  is een bezinning op de achtergrond van ons menselijk doen en laten.

KIES EEN MOMENT DAT U NIET GESTOORD  OF AFGELEID WORDT.

Lees de tekst uit het Matteüsevangelie helemaal of het begin en einde ervan:

  • Vers 1‘Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor het oog van de mensen, alleen om door hen gezien te worden’.
  • Vers 18. Jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
DE VRAAG DIE ONS GESTELD WORDT IS:

Waar is het ons bij ons om begonnen als we eerlijk en oprecht willen handelen, goede doelen steunen (aalmoezen geven); bidden, ons iets ontzeggen bv. afzien van of beperking van genotmiddelen?
Gaat het ons om de goedheid en de liefde zelf? Gaat het ons om de dienstbaarheid aan medemens en om waarachtige godsdienstigheid of gaat het om ons zelf?

Willen we gezien en geprezen worden?

Pastoor A.Reijnen.