Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING OP DE VEERTIGDAGENTIJD 2021 (3)

By 25 februari 2021No Comments

Bezinning vrijdag 26 februari 2021.
Ezechiël 18, 21-28, Matteüs 5, 20-26

Aanbeveling: zoek een moment van stilte!

Matteüs 5, 20-26
‘Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sabhedrin. Wie “Dwaas!” zegt zal voor het vuur van de Gehenna* komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangen gezet. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatse cent betaald hebt.’

* Gehenna: verblijf der goddelozen, hel.

Vragen:

  1. Wat heb ik gelezen? Kan ik het met eigen woorden zeggen?

  2. Jezus moedigt ons aan één van de moeilijkste dingen van het leven in praktijk te brengen: te vergeven. Zou dat ook voor mij betekenis kunnen hebben? Waarom? Waarom niet?

  3. Jezus zegt ook: Let erop hoe we met elkaar omgaan; verzoen je in ieder geval met elkaar! Kan ik hier invulling aan geven als voorbereiding op Pasen?Theo Dahlmans