Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING OP DE VEERTIGDAGENTIJD 2021 (1)

By 18 februari 2021No Comments

Bezinning vrijdag (na Aswoensdag) 19 februari 2021.

TEKSTEN uit de H. Schrift: Jesaja 58, 1-9a; Matteüs 9, 14-15.
Kies een moment voor bezinning waarop u niet gestuurd kunt/wilt worden
Lees de tekst, lees hem desnoods twee maal.
De tekst uit het Boek Jesaja, dat ons vandaag wordt voorgesteld is uit het 3e gedeelte van het boek uit de tijd dat Israël in eigen land is teruggekeerd na de Babylonische ballingschap. De problemen waarmee het volk dan te maken krijgt vinden hun oorzaak in zijn tekortkomingen Het volk beroept zich op zijn godsdienstige praktijken zoals het vasten maar gedraagt zich niet overeenkomstig Gods bedoelingen en maakt ruzie. Het  gedraagt zich als de heidenen in plaats van voor hen een voorbeeld te zijn.

Door de profeet wordt ‘in Gods Naam gesteld:

 • Is dit niet het vasten dat ik verkies:
 • misdadige ketenen losmaken,
 • de banden van het juk ontbinden,
 • de verdrukten bevrijden en ieder juk breken?
 • Is het niet je brood delen met de hongerige,
 • onderdak bieden aan armen zonder huis,
 • iemand kleden die naakt rondloopt,
 • je bekommeren om je medemensen.
 • Dan breekt je licht door als de dageraad,
 • je zult spoedig herstellen;
 • je gerechtigheid gaat voor je uit.

Iedere tijd heeft zijn eigen mogelijkheden om wat hierboven staat na te streven en onze medemensen en met name de (kans)armen tegemoet te komen. De laatste regels geven het positieve resultaat aan van ons handelen ten goede: licht zijn voor anderen en leven vanuit ‘gerechtigheid’.

VRAAG: welke zijn onze mogelijkheden en benutten we die feitelijk ook?