Skip to main content
beschouwingen

Bezinning op de Advent (8)

By 24 december 2021No Comments

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK

 

 

 

 

 

 

4e Adventsweek: vrijdag 24 december, daags voor kerstmis.
Lezingen: 2 Samuël 7, 1-5.8b-12.14a.16; Lucas 1, 67-79.

Op de dag vóór Kerstmis zijn de teksten uit de H. Schrift gericht op morgen, de dag dat wij Jezus’ geboorte vieren.

De tekst uit het Lucasevangelie vermeldt de lofzang van Zacharias bij gelegenheid van de geboorte van zijn zoon, Johannes de Doper, voorbereider van het optreden in het openbaar van Jezus.

In het eerste verhaal uit het 2e Boek Samuel neemt koning David zich voor een tempel voor de Heer te bouwen, want hij zelf woont in een paleis en de Heer slechts in een tent.

Profeet Natan komt daartegen op. Belangrijk is niet het gebouw, maar de blijvende aanwezigheid van het Rijk van God in de nakomeling van David: ‘Ik laat je opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken.  Ik zal voor hem een vader zijn en hij Mij een zoon……Jou stel ik in het vooruitzicht  dat je koningshuis eeuwig zal voorbestaan en je troon nooit zal wankelen’

Uit laatstgenoemde tekst zijn, zoals men kan zien aan de nummering van de verzen, gedeelten weggelaten. Dat is gebeurd om te suggereren, dat de uiteindelijke nakomeling die een begin zal maken met een Godsrijk dat blijven zal Jezus de Christus (gezalfde van God) is.
Dat besef vinden we ook terug in de Brief aan de Hebreeën (1, 1 en 2) waarin staat, dat God op velerlei manieren door de profeten tot ons gesproken heeft maar ‘aan het eind van de tijden door zijn Zoon’.

Jezus, zoon van David maar ook Zoon van God, legt daardoor een intieme en onlosmakelijke band tussen God en ons. Vanaf de schepping horen we al bij elkaar, God en mens, maar door Gods menswording in Jezus is die band nog intenser geworden.

Het is de moeite waard om erbij stil te staan. Wij, mensen, zijn voor God zó de moeite waard, dat Hij in Jezus onder ons mens geworden is.

*Kies een moment waarop u stil kunt zijn en niet afgeleid wordt.
*Lees de tekst van de H. Schrift of bovenstaande tekst en vraag u af: wat heb ik gelezen? En sta er even bij stil.
*Lees de tekst nog een keer en vraag u af of er nog wat u eerst het overwogen nog aangevuld is.
*Formuleer met eigen woorden wat in u omgaat, eventueel in een gebed.
*Blijf nog even stil en ……..

zet uw bezigheden voort.

Zalig Kerstfeest.

Meneer pastoor Reijnen.