Skip to main content
beschouwingen

Bezinning op de Advent (5)

By 14 december 2021No Comments

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK

 

3e Adventsweek, dinsdag 14 december 2021
We schrijven vandaag dinsdag 14 december.

Buiten lijkt het al quasi kerstmis. Maar is dat wel zo? Zijn die ballen, lichtjes en kitsch niet een uiting van verwachting en hoop op het echte feest? En wat is dat dan, dat ‘feest’? Misschien kan onderstaande tekst van het evangelie wat aanknopingspunten geven.

Neem bij het lezen een rustig moment; zo dat je niet wordt afgeleid.
Neem een ontspannen houding aan; een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen.

Het evangelie van deze dag schrift over het verhaal van de twee zonen; Mt. 21 28-32. Jezus heeft het in de tempel over het doopsel van Johannes. De hogepriesters en oudsten van het volk hadden geen geloof geschonken aan dat doopsel.

De tekst luidt:
Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden: ‘de laatste’. Toen zei Jezus hun: ‘Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en ontuchtige vrouwen dat wel deden. Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.
Tot zover.

Wat bedoelt Jezus hier? Waarom wordt deze tekst in de Adventstijd (tijd van voorbereiding en verwachting) aangereikt? Heb ik iets aan deze tekst voor mijn manier van leven?

De Willibrordvertaling van 1981 geeft de volgende toelichting: Twee zonen: Met deze gelijkenis wil Jezus de afwijzende houding toelichten die Hij van de zijde van het officiële Jodendom ondervond en de bereidheid die Hij bij tollenaars en zondaressen ontmoette.

Nou, hier kom ik ook niet veel verder mee…..   U wel?
Is het zo, dat we ook wijsheden kunnen aannemen van personen die zich bescheiden opstellen?
Is deze Coronapandemie niet een voldoende signaal om ons consumptiepatroon te matigen?
Herman van Veen zong het jaren geleden al: neem voldoende van de aarde, maar neem niet teveel……
Moeten we niet ook impopulaire maatregelen accepteren? Is de democratie niet in gevaar (impopulaire maatregelen leveren geen stemmen op)? Zie de lange formatie in ons land.

Laten we hopen op een vredig Kerstmis; en doen we daar dan ieder op zijn manier aan mee?

Wim Hendriks.