Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK

By 6 december 2022No Comments

BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

 

2e Adventsweek, dinsdag 6 december 2022
Bijbelteksten Jesaja hst 40, 1-11; Evangelie v. Lucas hst 18, 12-14

Dag geachte lezer,
Een van de manieren van voorbereiding op Gods menswording van Jezus, geboren op Kerstmis, is ons te bezinnen. Dat kunnen we geschikt doen aan de hand van de Bijbelteksten, die ons in de vieringen van de dag worden gepresenteerd. Vandaag worden ons boven vermelde Bijbelteksten voorgesteld.

De profetieën in het tweede deel van Jesaja (hstn 40-55) hebben betrekking op de tijd van de Babylonische ballingschap, een tijd zonder hoop of perspectief. De profeet kondigt echter aan dat God het verstrooide en vertrapte volk zal bevrijden.

In de Evangelietekst geeft Jezus ons een beeld van God als herder. Hij vertelt ons over de oneindige liefde die God voor ieder van ons heeft.

Hieronder volgen de teksten voor wie geen bijbel ter beschikking heeft:
Jesaja hst 40, 1-11
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen.
Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustig dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken!’
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ Ziehier God, de Heer! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

 Matteüs hst 18, 12-14
Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?
Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik mjullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.

Willen we de betekenis van het bovenstaande tot ons laten doordringen dan is wellicht een goede raad op zijn plaats:

  • Zoek een moment waarop u stil kunt zijn, in uzelf kunt keren en niet afgeleid wordt.
  • Neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen.
  • Lees de tekst(en) die u is (zijn) voorgesteld. Laat deze tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst(en) staat. (Kunt u dat met eigen woorden weergeven?)
  • Lees de tekst(en) nog een keer en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u (al) gelezen had?
  • Waarom wordt de aangegeven tekst ons in de Advent aangereikt, tijd van voorbereiding op de viering van de geboorte van Jezus?
  • Vraag u af of u iets aan de voorgestelde tekst(en) hebt? Komen ze overeen met uw eigen dromen/verlangens/verwachtingen?
  • Blijf een minuut of vijf (of langer) stil. Bid een gebed met eigen woorden ter afsluiting.

Kapelaan Siju.