Skip to main content
Preken

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK: vrijdag 23 december 2022

By 23 december 2022No Comments

 

BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

 

4e Adventsweek, vrijdag 23 december 2022         

Lezingen van de dag: Maleachi hst 3, 1-4; hst 4, 5-6; Lucas 1, 57-66

Maleachi is de laatste van de 12 kleine profeten, opgenomen in de geschriften van ons zogenoemde Oude Testament. Er is verder weinig over hem bekend. Zij Hebreeuwse naam betekent ‘mijn bode’ zo functioneert hij ook. In Godsnaam stelt hij aan de orde: Gids liefde voor Israël, de inbreuken op het Verbond door priesters en volk; de komst van de bode en de oproep tot bekering voor de dag van Jahweh (Hij die is) aanbreekt. Dat zal namelijk een dag van oordeel zijn. U kunt de bijbel ter hand nemen en de tekst lezen. Voor wie niet in het bezit van een bijbel is het volgende:

In de 5e eeuw vóór Christus kondigt Maleachi de komst van een bode aan. Hij noemt zelfs de naam van Elia, die de weg voor de Heer zal banen. Het gaat om de bekering van priesters en volk, kinderen en ouders. Zo niet dan volgt van de kant van de Heer een banvloek.

Als u de tekst uit het evangelie van Lucas leest, valt op hoe de aankondiging van Maleachi een plaats vindt in zijn Evangelie. Tijden en gebeurtenissen lijken zich te herhalen. De bode heet hier Johannes de Doper. Hij vervult  de rol van de profeet Elia van vroeger. De geboorte van Johannes de Doper en zijn wonderlijke naamgeving  (‘Jahweh is genadig’) wordt verteld. En de vraag wordt gesteld: ‘Wat zal er worden van dit kind?’ Dat weten we intussen. Johannes zal aan de Jordaan zijn toehoorders oproepen tot bekering en hen ten teken hiervan in de rivier dopen. Hij erkent in Jezus de komende in wie ‘dag van God’ aanbreekt. Dat wordt een ‘dag van redding’ voor degenen, die zijn boodschap van liefde voor God en medemensen verstaan; een ‘dag van vrede’ voor alle mensen van goede wil; maar ook ‘een dag van onheil voor degenen, die Jezus’ boodschap afwijzen.

**Zoek een moment waarin u niet wordt afgeleid en ingekeerd in uzelf stil kunt zijn.
**Lees de Bijbeltekst of de tekst hierboven en stel de vraag: wat heeft die tekst mij te zeggen?
(Bijvoorbeeld:  Waar voel ik bijval, waar weerstand en waar komen die vandaan?)
**Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog aanvulling gevonden hebt?
**Probeer met eigen woorden weer te geven wat u gelezen hebt.
**Probeer er met eigen woorden een gebed van te maken.
**Blijf nog even stil en ga weer aan uw bezigheden.

Emeritus pastoor Reijnen.