Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK (vrijdag 16 december)

By 16 december 2022No Comments

BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

 

 

3e Adventsweek, vrijdag 16 december 2022

 

Wij lezen uit Jesaja 56, 1-3a.6-8 en uit Johannes 5, 33-37

Zoek een moment waarop u stil kunt zijn, en zich niet laat afleiden; probeer een ontspannen houding aan te nemen. Lees bovenstaande  teksten, lees deze opnieuw en laat de inhoud tot u doordringen.

Inleiding
Jesaja 56 speelt zich af ná de Babylonische ballingschap. Gods volk wordt verder aangespoord om in zijn thuisland trouw te blijven aan God. Er is veel aandacht voor buitenstaanders, ontrouwe profeten en overspelig volk.

Samenvatting tekst Jesaja
Jesaja maant aan tot rechtvaardigheid (handhaving van het recht) én (onder meer) het onderhouden van de sabbat.

Inleiding
De tekst uit het Evangelie van Johannes speelt zich af ná de genezing van de zieke  op de sabbat door Jezus in het bad van Betzata. Deze genezing en de opdracht van Jezus aan de genezene: “Pak uw mat op en loop”, was voor de Joden een reden temeer om hem te doden. Niet alleen ontheiligde Hij de sabbat, maar bovendien noemde Hij God zijn eigen Vader en stelde Hij zich aan God gelijk! Voor de Joden blasfemie.

Samenvatting tekst Johannes
Jezus meent zich toch te moeten rechtvaardigen. Johannes de Doper heeft eerder bij de boden een betrouwbare getuigenis afgelegd. Jezus noemt ter verdediging nog enkele getuigen.
Voor de Joden zijn getuigen heel belangrijk. Voor de Joodse wet geldt: op grond van twee of drie getuigen staat de zaak vast (zie Matteüs 18:16).
Daarom is het opmerkelijk dat Jezus zijn eerste getuige relativeert.  Iedereen is immers onder de indruk van Johannes. Had Johannes vandaag geleefd dan was hij een influencer geweest met miljoenen volgers.

Vragen
Waarom heeft Jezus de getuigenis van Johannes de Doper niet nodig, maar heeft Jezus dit gezegd om ons te redden?
Behalve Johannes de Doper zijn er andere getuigen die door Jezus in dit hoofdstuk worden opgevoerd. Wie bedoelde Jezus?
Beide teksten gaan over recht, rechtvaardigheid en het naleven van de Wet. In hoeverre staat het strikt nakomen van de Wet het recht en de rechtvaardigheid in de weg?

Gebed:
Onze vader in de hemel:
als wij onze ogen sluiten voor wat er gebeurt in de wereld en met mensen:
als wij niet uw moed hebben om onze stem te verheffen tegen het onrecht:
als wij doof blijven voor de roep van de kwetsbare mensen:
wij bidden U: open onze ogen, mond en oren. Amen.

 Michael Jongkamp.