Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK: dinsdag 20 december 2022.

By 20 december 2022No Comments

BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

4e Adventsweek, dinsdag 20 december 2022

Bijbelteksten dinsdag 20 december: Jesaja hst 7, 10-14; Evangelie v. Lucas hst 1, 26-28

 Het is nu het weekend van de vierde zondag van de Advent. De tijd van de Advent is een tijd van wachten en nog meer van verwachten, reikhalzend uitzien, namelijk naar de komst, zoals het woord ‘Advent’ zegt. De komst van wie of wat is nog niet duidelijk. Maar wachten, en verwachten nog sterker, roept om een vervulling. We hebben toch niet tevergeefs gewacht?! In de lezingen van vandaag wordt helder dat hiervan geen sprake zal zijn en de aanwijzingen worden gelukkig steeds duidelijker.

Jesaja betoont zich een waarachtig profeet: hij geeft aan dat God een teken zal geven ook wanneer mensen hier niet om vragen. Mensen kunnen het dus niet ontlopen. Het teken zal zijn dat een jonge vrouw een zoon, Immanuel genaamd, zal baren. De komst van een wie dus! Maar Wie dan toch?

Bij de evangelist Lucas wordt de vervulling van ons verwachten nog manifester: Hier komt de aartsengel Gabriël persoonlijk aan Maria vertellen dat zij Gods Zoon ter wereld zal brengen. De aanvankelijke vrees van Maria wordt door Gabriël meteen als onnodig bestempeld: “Vrees niet, Maria” en hij geeft aan dat de heilige Geest haar zal bezoeken. Dat Kerstmis nu echt nadert, wordt duidelijk wanneer Maria zich ontvankelijk verklaart: “Mij geschiede naar uw woord”. Hiermee zijn twee vragen beantwoord: Een wie en wel Gods Zoon!

Rest nu nog de grote vraag: Wanneer ??? De spanning blijft nog in de lucht hangen. Hoe groot moet niet de vreugde zijn wanneer de Voorzegde echt komt? Eén feestdag zal te weinig blijken!

Het lijkt goed om telkens de volgende ‘raadgevingen aan de lezer’ te vermelden:

*zoek een moment waarin u stil kunt zijn, in uzelf te keren en niet afgeleid te worden.

*neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen. 

*Lees de tekst die u wordt aangereikt, laat de tekst tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst staat.

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u aanvankelijk (al) gelezen had.

*Waarom wordt bovenstaande tekst ons in de Advent aangereikt wordt, tijd van voorbereiding op de komst van onze Heer? 

*Heb ik iets aan deze tekst voor mijn manier van leven? 

*Blijf een minuut of vijf stil, of zo gewenst langer.

*Formuleer met uw eigen woorden een gebed ter afsluiting en geef daarin weer wat in u opgekomen is in uw tijd van bezinning.

 Ga verder met uw bezigheden.

 Arthur Prakken