Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK (13-12-2022)

By 13 december 2022No Comments

BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

 

3e Adventsweek, dinsdag 13 december 2022

 

Bijbelteksten dinsdag 13 december 2022.

Geachte lezer,

Vandaag hebben we alweer de 3e kaars op de adventskrans aangestoken; Kerstmis nadert met rasse schreden. Kerst is een bijzonder feest; enige voorbereiding en bezinning is op zijn plaats. Ik heb het niet over lichtjes, kaarsjes, tierlantijntjes, enz. die enige verlichting geven in deze donkere tijden. Dat is meer een uiting van een verlangen naar het ‘zonnewendefeest’; over 10 dagen gaan de dagen alweer langer worden.

Kerstmis is meer: niet alleen het verlangen naar meer licht, maar ook het verlangen naar een ‘nieuwe tijd’, waarin er vrede is en gerechtigheid. Dat alles wordt gesymboliseerd in  de geboorte van een kind; in omstandigheden die niet al te gunstig lijken…..

En toch vieren we dat als een groot feest! Advent is een tijd van verwachting. Dat behoeft voorbereiding en bezinning. Bestudering van enkele teksten uit de Bijbel kunnen hierbij mogelijk van dienst zijn. Vandaag is dat:

  • Sefanja 3   1-2 en 9-13
  • Matteüs 21  28-32.

Hieronder de teksten:
Sefanja  3  1-2 en 9-13

Tegen Jerusalem en haar leiders
Wee de rebelse, de bezoedelde, de hardvochtige stad!
Naar een oproep luistert ze niet, een vermaning aanvaardt ze niet. Ze vertrouwt niet op Jahwe en nadert niet tot haar God.
Maar voorwaar, dan geef ik mijn volk andere lippen, reine lippen, om allen de naam van Jahwe aan te roepen en Hem te dienen, zij aan zij. Van over de rivieren van Ethiopië, waarheen zij verstrooid zijn, komen zij, degenen die mij aanbidden, mijn offer aan Mij brengen. Op die dag wordt er onder u geen misdaad meer tegen Mij begaan waarover gij u te schamen hebt, want dan verwijder Ik uit uw midden uw vrolijke grootsprekers; dan is het gedaan met uw hoogmoedig gedrag op mijn heilige berg.

Dan laat Ik binnen uw muren alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de naam van Jahwe, de rest van Israël. Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken; in hun mond is geen tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, zonder door iemand te worden opgeschrikt.

Matteüs  21  28-32
De twee zonen

Wat denkt ge van het volgende?
Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede zoon en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch.

Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: ‘de laatste’. Toen zei Jezus hun: ‘Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.

Willen we de betekenis van het bovenstaande tot ons door laten dringen dan is wellicht een goede raad op zijn plaats:
*Zoek een moment waarop u stil kunt zijn, in uzelf kunt keren en niet afgeleid wordt.
*Neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen.
*Lees de teksten die u zijn voorgesteld. Laat deze tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de       teksten staat. (Kunt u dat met eigen woorden weergeven?)
*Lees de teksten nog een keer en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u (al) gelezen had?
*Waarom wordt de aangegeven tekst ons in de Advent aangereikt, tijd van voorbereiding op de viering van de geboorte van Jezus?
*Vraag u af of u iets aan de voorstelde tekst(en) hebt? Komen ze overeen met uw eigen dromen/verlangens/verwachtingen?
*Blijf een minuut of vijf (of langer) stil.
*Bid een gebed met eigen woorden ter afsluiting en ……. ga verder met uw bezigheden.

Wim Hendriks.