Skip to main content
beschouwingen

Bezinning Advent 2021 (2)

By 3 december 2021No Comments

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK

 

1e Adventsweek, VRIJDAG 3 december 2021
We nemen de tekst Van Matteüs als gids voor onze meditatie.

Teksten, die ons in de liturgie van de dag worden aangereikt: Jesaja 29, 17-24 en Matteüs 9, 27-31.

 


Wie was Matteüs?

Vanaf het einde van de 2e eeuw wordt dit Evangelie (goede boodschap) toegeschreven aan Matteüs, een joodse tollenaar (belastingambtenaar van de Romeinen) die leerling van Jezus werd. Zijn Evangelie wil door middel van de vele uitspraken van Jezus Hem tekenen als leraar. Hij is de vervulling van de vele beloften, in ons Oude of Eerste Testament, het Joodse gedeelte van onze Bijbel zijn gedaan. Dat maakt dat het Evangelie van Matteüs sterke banden heeft met de Joodse traditie. Christen moeten wel attent leven om voorbereid te zijn op ‘het einde der tijden’.

Waar gaat de Matteüstekst over?
Het gaat over 2 blinden die achter Jezus aanliepen met de roep: ‘Heb medelijden met ons, Zoon van David. Toen Jezus thuis gekomen was ontving Hij hen en vroeg hen naar hun geloof: ‘geloven jullie dat ik de macht bezit om dit te doen’?. Toen zij  antwoordden: ‘zeker Heer’, raakte Jezus hun ogen aan en zei: jullie geschiede naar jullie geloof’. En hun ogen gingen open. Ondanks het verbod van Jezus om  ruchtbaarheid te geven aan het gebeuren, deden ze dat toch. En Jezus’ faam verbreidde zich over heel de streek.

Vooraf aan de bezinning:
(Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; probeer een ontspannen houding aan te nemen)

          *Lees de tekst  uit de Bijbel of bovenstaande tekst langzaam en vraag u af wat volgens u in de tekst staat.
          *Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling krijgt op wat u zojuist in de tekst gelezen hebt.
          *Wat doet de tekst met mij? Kan ik de blinden aanvoelen , hun zich toevertrouwen aan Jezus. Gaan mijn ogen daardoor open?
          *Blijf een paar minuten stil,
          *Formuleer met eigen woorden wat in u is omgegaan. Het kan de betekenis hebben van een gebed.

Neem uw bezigheden weer op.
Pastoor A. Reijnen.