Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING 2e ADVENT (3) 2021 C

By 7 december 2021No Comments

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK

 

 

2e Adventsweek: dinsdag 7 december 2021.

We lezen vandaag, op dinsdag in de tweede Adventsweek, uit het Evangelie van Matteüs hst.18, 12-14.

Als u een bijbel hebt neem die er dan bij. Voor degenen, die geen bijbel hebben, hieronder de tekst van de lezing. “Onderricht aan Petrus en de leerlingen”.

‘Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere  die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.
NB.:Op een vraag van de leerlingen wie de grootste in het koninkrijk van de hemel is, roept Jezus een kind bij zich en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan…..Een aantal verzen verder staat de hierboven geplaatste tekst (de verzen 12-14).

Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; en probeer een ontspannen houding aan te nemen.

*Lees de tekst langzaam en vraag u af wat er in de tekst staat.
*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of, wat u eerst las in de tekst, nog en aanvulling krijgt?
*Vindt u dat de tekst ons, mensen van nu, nog wat te zeggen heeft? Kunt u dat benoemen?
*Geldt dat ook voor uzelf?

Blijf enige minuten stil.
*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting en zeg daarin wat in u opgekomen   is.

Ga verder met uw bezigheden