Skip to main content
beschouwingen

Bezinning op veertigdagentijd 2021 (5)

By 5 maart 2021No Comments

Bezinning vrijdag 5 maart 2021.

Lezing: Genesis 37, 3-4.12-13a. 17b-28 en Mt. 21, 33-43.45-46

Wij zoeken een stil moment en lezen en herlezen de lezingen voor deze dag en laten de inhoud langzaam tot ons doordringen.

Genesis 37, 3-4.12-13a. 17b-28 (hieronder samengevat voor degenen die niet over een Bijbel beschikken)

Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen.
Hij had voor hem een prachtig kleed laten maken.
De broers bemerkten dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, en zij gingen hem zo haten, dat ze geen goed woord meer voor hem over hadden.
Eens waren zijn broers bij Sichem. Jozef ging zijn broers achterna.
Zodra Jozef bij zijn broers kwam trokken zij hem het kleed uit, het prachtige kleed dat hij droeg, grepen hem en wierpen hem in een (doge) put.
Door tussenkomst van Ruben en Juda doodden zij Jozef, hun eigen vlees en bloed, niet maar verkochten hem voor twintig sikkel zilver aan de Ismaëlieten.

Matteüs 21:33-43, 45-46. (Hieronder samengevat)

In deze parabel gelijken de hogepriesters en de oudsten op de pachters van de wijngaard.  Ze zijn niet bereid om op de gestelde tijd de opbrengst af te staan aan de heer van de wijngaard. Zij doden zijn gezanten, ja zelfs de zoon van de eigenaar om zich zo de wijngaard toe te eigenen. Jezus denkt ongetwijfeld aan wat hem zelf te wachten staat. Jezus waarschuwt de hogepriesters en farizeeën dat hen het Rijk Gods ontnomen zal worden en gegeven wordt aan een volk, dat wel de vruchten daarvan opbrengt. Toen zij Zijn gelijkenis gehoord hadden begrepen ze dat Hij over hen sprak. Zij wilden hem gevangennemen, maar ze waren bang voor de volksmassa omdat men hem voor een profeet hield.

Vragen:
Afgunst en hebzucht lopen als een rode draad door beide lezingen.

  • Staat u wel eens stil bij de omstandigheden die iemand tot misdadiger – zoals de broers van Jozef of de pachters van de wijngaard – kunnen maken?

Wij zijn de wijnbouwers in deze gelijkenis. De eigenaar laat ons de wijngaard beheren zoals wij dat willen – maar wij bezitten de wijngaard niet. Wij zullen daarom rekenschap moeten afleggen.

  • Wat komt de eigenaar toe en wat zal onze beloning zijn?

De hogepriesters en Farizeeën waren bang voor Zijn woorden, want zij waren bang voor de reacties van de anderen.

  • Waarom waren zij eigenlijk nu zo bang voor de reacties?

Naschrift: “Laten wij ons wederzijds aansporen om overal, veraf en op moeilijke plekken, de wijngaard te zijn van de Heer” (paus Franciscus, angelus, 8 oktober 2017).

M.J.