Skip to main content
Nieuws

Bericht van meneer pastoor nav van alle huidige “toestanden”…….

By 15 juli 2021No Comments

Beste mensen,

Onderstaand gebed kwam in mij op n.a.v. de watersnoodramp voor zoveel medemensen in ons Limburg; het bericht van het overlijden van Peter R. de Vries en code rood voor Nederland bij de toenamen van het aantal coronabesmettingen.

GEBED ALS ONHEIL ONS TREFT

Getroffen zijn we, Heer onze God,
door verschillend onheil tegelijkertijd:
de vernietigende kracht van het water,
de moorddadige aanslagen door criminelen.
De greep –nog steeds-  van het coronavirus
in zijn verschillende varianten.

Wat zijn wij kwetsbaar, Heer,
lichamelijk en geestelijk,
in het erop na houden van waarden en normen,
in het volgen van een geweten
ten goede gevormd,
in wijsheid van doen en laten.

Wees ons nabij, Heer, wees ons tot kracht
in onze behulpzaamheid
t.a.v. mensen in nood;
wees onze standvastigheid
in ons stelling nemen tegen
ongerechtigheid en normloosheid.

Mogen wij de oproep tot liefde
van uw Mensenzoon Jezus Christus
aannemen en ernaar handelen.
Mogen wij uw nabijheid ervaren
wanneer wij er zijn voor elkaar.

Wees ons tot zegen,
Vader, Zoon en Heilige Geest