Skip to main content
Nieuws

Begeleiding Rozenkransgebed…….

Onderstaande geheimen dienen ter begeleiding van het bidden van de vijf ‘tientjes’ van de rozenkrans. Ze worden gewoonlijk genoemd respectievelijk op maandag en donderdag, dinsdag en vrijdag, woensdag en zaterdag/zondag. Hartelijk gegroet, blijf gezond, jullie en degenen die jullie zijn toevertrouwd.
A. Reijnen.

DE ‘GEHEIMEN’ VAN DE ROZENKRANS
Belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria ter overweging bij het bidden van de rozenkrans. Ze worden genoemd vóór of na ieder Onze Vader

DE ‘BLIJDE GEHEIMEN’
*De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
*Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
*Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
*Jezus wordt in de tempel opgedragen.
*Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

DE ‘DROEVIGE GEHEIMEN’
*Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
*Jezus wordt gegeseld.
*Jezus wordt met doornen gekroond.
*Jezus wordt aan het kruis genageld.
*Jezus sterft aan he kruis.

DE ‘GLORIEVOLLE GEHEIMEN’
*Jezus verrijst uit de dood.
*Jezus stijgt op naar de hemel.
*de heilige Geest daalt neer over de apostelen.
*Maria wordt in de hemel opgenomen.
*Maria wordt in de hemel gekroond.