Skip to main content
beschouwingen

Aankondiging “BEZINNING OP DE VEERTIGDAGENTIJD 2022”

By 2 maart 2022No Comments

Dag parochianen van federatie Morgenster,

Na de ongeveer overwonnen pandemie met al zijn gevolgen is de wereld, m.n. Oekraïne,  opnieuw getroffen door en catastrofe , maar nu door het toedoen van mensen. Waartoe is ‘de mens’. We hebben bij alles wat de pandemie ons heeft gekost ook veel goeds gezien in degenen, die met hart en ziel zich voor de slachtoffers ervan inzetten, zich verantwoordelijk voelden voor elkaar en zich ernaar gedroegen. Maar we zagen ook onverantwoord gedrag. Nu voelen we ons, bij alle hulpverlening die we zien en de bereidheid van velen waar ze kunnen dien hulpverlening naar hun mogelijkheden te ondersteunen, toch ook machteloos.

Reden genoeg om ons de komende tijd te bezinnen op wie wij zij, op ons goed en ons kwaad en ons te keren tot het laatste, het goede en liefdevolle in ons.

Christengelovigen kennen de komende 6 weken als ‘Veertigdagen’- of ‘Vastentijd’. We bereiden ons voor op de Goede Week en Pasen, het einde en de voltooiing van de weg van Jezus door zijn leven van ter beschikking staan en zich toevertrouwen aan God, zijn en onze hemelse Vader. De Gregoriaanse intredezang van de Aswoensdagviering drukt de stemming van Godsvertrouwen uit die de Veertigdagentijd vergezelt bij en ondanks alles wat ons overkomt en  wat we zelf bewerkstelligen. Het is een tekst uit het Boek Wijsheid uit ons Eerste of Tweede Testament:

          Heer, U bent vol ontferming voor allen
          en hebt geen  afkeer van wat U hebt gemaakt.
          U sluit uw ogen voor de zonden  van de mensen
          om hen tot bekering te brengen.
          U spaart hen/ ons want U bent de Heer, onze God.

Met het oog  op de aandacht die wij in de Veertigdagentijd willen hebben voor bezinning en inkeer versoberen we ons leven, niet alleen materieel maar misschien ook ten aanzien van wat we allemaal moeten en willen, omdat we menen niet zonder te kunnen. De terughoudendheid vergroot in ons de geschiktheid tot stilte en bezinning en daardoor voor  wat we dan gaan ontdekken dat werkelijk belangrijk is voor ons leven.

Vrijdag 4 maart verschijnen op de sites van Morgenster de eerste bezinnende teksten. Kapelaan-diaken Siju en enkele parochianen van morgenster doen ook mee in het verzorgen ervan. Ik wens ons allemaal een goede voorbereiding op Pasen.  A. Reijnen emeritus-pastoor

Hartelijke groet, A. Reijnen emeritus-pastoor