Skip to main content
Preken

5-3-2023: 2e zondag van de veertigdagentijd A

By 6 maart 2023No Comments

Preek

Beste mensen, volgens de leer van de katholieke kerk zijn alle christenen op de weg naar het gelukzalige leven. Dit gelukzalige leven bestaat erin dat wij God mogen aanschouwen in Zijn heerlijkheid. Alle sacramenten en gebeden van de kerk helpen ons om op een goede manier de weg naar het zalige leven te volgen. In de eerste lezing en het evangelie van vandaag zien wij de mensen die op weg zijn. Op deze tweede zondag van viertigdagentijd zijn ook wij op weg naar Pasen.

In de eerste lezing horen wij over Abraham die op weg is. God, de Heer zei tegen hem: “Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen.” Abraham gehoorzaamde God en ging naar het land dat God hem heeft aangewezen. Hij moest alles achterlaten: zijn land, zijn volk, zijn familie, zijn bezit. Al die menselijke zekerheden moest hij opgeven, en zich overgeven aan zijn geloof in God de Heer. Wij kunnen ons afvragen waarom Abraham alles heeft verlaten en naar een vreemd en onbekend land is gegaan. Hij stelde zijn hoop op de woorden van God. Hij wist dat God zijn hoop en toekomst was. Anders had hij die woorden van God niet opgevolgd.

Net als Abraham hebben ook alle leerlingen van Jezus hun hoop en toekomst gevonden in de woorden van Jezus. Ze hebben ‘Ja’ gezegd tegen de roepstem van Jezus: “Kom en Volg Mij.” De meeste tijd waren ook zij onderweg samen met hun meester, Jezus Christus.

In het evangelie van vandaag zien wij drie leerlingen van Jezus die samen met hun meester op weg waren naar de berg Tabor. Jezus riep Petrus, Johannes en Jacobus en meteen volgden zij Jezus naar de berg Tabor. Voor hun ogen werd Jezus in schitterend licht verheerlijkt door de aanwezigheid van Mozes en Elia. Daar zagen de leerlingen Jezus zoals hij werkelijk was, in Zijn heerlijkheid en Glorie. Toen wilde Petrus drie tenten bouwen voor Jezus, Mozes en Elia. Maar een lichtende wolk overschaduwde hen en een stem klonk uit de wolken: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem.” Deze vraag is ook aan ons gericht. Door open te staan voor de lessen van liefde die Jezus ons leert, kunnen wij aan het geluk van alle mensen, kinderen van God, bijdragen.

De roepstem van Jezus: “Kom en Volg Mij” is een uitnodiging voor ons om Hem te zien in Zijn heerlijkheid en glorie. Het luisteren naar de woorden van Jezus en Hem volgen is niet altijd makkelijk. Soms moeten wij iets achterlaten zoals Abraham. Soms moeten wij Hem meteen volgen zonder iets te weten, zoals de drie leerlingen die samen met Jezus op weg waren naar de berg Tabor. Toch, de lezingen van vandaag maken het duidelijk dat Jezus onze hoop en toekomst is. Daarom bidden wij in deze H. Mis om Gods genade en bijstand, opdat wij steeds naar de woorden van Jezus mogen luisteren in ons laten binnenkomen en tot ons laten doordringen en Hem mogen volgen in ons doen en laten. Amen.

Kapelaan Siju.