Skip to main content
Preken

31-12-2023 en 1-1-2024: overwegingen jaarwisseling.

By 1 januari 2024februari 16th, 2024No Comments

31-12-2023: oudjaarsdag.

Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

Beste mensen, Op deze gezegende zondag, vieren wij het feest van de Heilige Familie. Ik wil een kortverhaal met jullie delen. Een verhaal dat ons herinnert aan de kostbaarheid van familiebanden en het belang van liefde in ons dagelijks leven.

Er was eens een klein dorpje waarin een eenvoudig gezin woonde; een vader, een moeder en hun jonge dochtertje, Maria. Het gezin stond bekend in de gemeenschap vanwege hun warmte, gastvrijheid en liefde voor elkaar. Ze hadden niet veel bezittingen, maar hun huis straalde altijd van vreugde en saamhorigheid.

Op een dag werd het dorp getroffen door een zware storm. Huizen werden beschadigd, bomen vielen om, en de mensen waren in grote nood. Het gezin opende hun huis voor degenen die hulp nodig hadden. Buren vonden een toevluchtsoord bij hen, deelden voedsel en dekens, en samen trotseerden ze de storm.

In het midden van deze chaos realiseerde het gezin zich hoe waardevol hun banden waren. Maria, het kleine meisje, zag haar ouders delen wat ze hadden met anderen, en ze begreep de betekenis van naastenliefde. Ze leerde dat ‘familie’ niet alleen bestaat uit bloedverwanten, maar ook uit degenen die we liefdevol in ons hart verwelkomen.

De storm ging voorbij, en het dorp herstelde zich langzaam. Maar er was iets veranderd in de harten van de mensen, vooral in het gezin dat hun huis en liefde had gedeeld. Ze beseften dat hun liefde niet alleen hun eigen huis kon verlichten, maar ook de duisternis in het leven van anderen kon verdrijven.

Dit verhaal herinnert ons eraan dat de Heilige Familie niet alleen een voorbeeld is voor Jezus, Maria en Jozef, maar voor alle families, groot en klein. Het Evangelie van vandaag nodigt ons uit om na te denken over de betekenis van familie en de rol die het speelt in ons leven. Het heilige gezin van Nazareth was geen uitzondering voor de uitdagingen die families kunnen tegenkomen. Ze hebben ervaren wat het betekent om te leven in tijden van onzekerheid, op de vlucht te zijn voor gevaar, en om te gaan met de normale vreugden en moeilijkheden van het dagelijkse leven.

In het heilige familie zien we een toonbeeld van gehoorzaamheid aan God. Jozef, een rechtvaardige man, gehoorzaamde aan de goddelijke aanwijzingen, zelfs als ze in strijd waren met zijn eigen plannen. Maria, de gezegende moeder, haar gehoorzaamheid aan de engel, zonder volledig te begrijpen wat haar te wachten stond. En Jezus, de Zoon van God, gehoorzaamde aan zijn aardse ouders en groeide in wijsheid en genade.

Deze gehoorzaamheid aan God en aan elkaar is een essentieel kenmerk van een gezonde en heilige familie. In onze wereld van vandaag, waarin gezinsstructuren divers zijn en uitdagingen zich in vele vormen voordoen, is het van cruciaal belang dat we het voorbeeld van de Heilige Familie volgen. We worden opgeroepen om naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren, en om samen te werken in liefde en gehoorzaamheid aan Gods wil.

Laten we vandaag, op het feest van de Heilige Familie, stilstaan bij de liefde in ons leven. Laten wij ook deuren openen voor anderen, zoals het gezin in het verhaal deed, en laten we ervaren dat de liefde die we delen ons niet verzwakt, maar juist versterkt. Moge de Heilige Familie ons inspireren om liefdevolle, gehoorzame en gastvrije huizen te zijn voor degenen die onze hulp nodig hebben.

Mogen we in liefde groeien, zoals Jezus, Maria en Jozef dat deden. Amen.

Kapelaan Siju.

**********************************************

1-1-2024: Nieuwjaarsdag:

Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Nieuwe jaar

Broeders en zusters, op deze gezegende dag, waarop we niet alleen het begin van een nieuw jaar vieren maar ook het feest van Maria, Moeder van God, staan we samen aan de drempel van een nieuw hoofdstuk in ons leven. Het is een moment van vreugde, hoop en hernieuwing. Laten we samen stilstaan bij de betekenis van dit nieuwe begin en hoe we het, als gelovige gemeenschap, gezamenlijk kunnen omarmen.

En op deze dag, waarop we ook het feest van Maria, Moeder van God vieren, kunnen we ons laten inspireren door haar voorbeeld. Maria bekleed in onze katholieke traditie een bijzondere plaats. Één week terug vierden wij dat ‘met en door haar’ Jezus de Christus onder ons is verschenen. Gods eigen kind, die mens werd om van ons, kinderen van God te maken. Het is een nieuw begin in de geschiedenis van de mensheid. Zo slaat Maria de brug tussen God en ons mensen.

Zij maakte het mogelijk, dat God tot ons is gekomen en toonde ons, hoe wij tot God kunnen komen. Van haar kunnen wij leren, hoe wij in verbondenheid met God kunnen leven. Daarom combineren wij het feest van Nieuwjaarsdag met het feest van Maria moeder van God. Dat helpt ons om ‘het mysterie van Kerstmis’ beter in te gaan.

Naar een goede gewoonte wensen we elkaar gelukkig Nieuwjaar. Wij voegen eraan toe: ‘En een goede gezondheid.’ Dat wat we wensen, blijft een wens, waarvan we hopen dat het werkelijkheid wordt. Wij hopen dat de ander lichamelijk en geestelijk gelukkig en gezond zal zijn en vrede mag kennen.

Laten we even kijken hoe de herders en Maria op hún nieuwe jaar reageren. Hun nieuw jaar, inderdaad, want er is geen twijfel dat er voor hen iets nieuws begonnen is. Dat hebben we met kerstmis gevierd, en vandaag zien we wat er direct daarna is gebeurd: De herders gaan naar Bethlehem om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is, en wat de Heer (door de engelen) hun bekend heeft gemaakt. En het is juist, ze vinden het pasgeboren kind in de kribbe. Ze hebben het dus gehoord en gezien. Daarna gingen ze openbaar maken wat hun over dat kind is verteld. Zij zijn de eerste boodschappers van Jezus de redder.
Zij waren eenvoudige herders en als ze naar hun kudde teruggaan, verheerlijken en loven ze God.

Dat is prachtig wat zij op de eerste dag van hun nieuwe jaar doen: God loven en prijzen. Misschien willen ook wij dat wat meer doen: God verheerlijken, en Hem danken, voor elke dag die we krijgen. Hem danken voor het leven, voor de mensen om ons heen, voor het licht dat iedere dag opgaat. Voor al onze zegeningen. Daarvan zouden we ons meer bewust moeten zijn en God de eer geven die Hem toekomt.

En dan Maria. Wat moest ze beginnen met de woorden van de engel? Het enige wat ze er op dat moment mee kon doen was, die woorden bewaren in haar hart en ze bij zichzelf overwegen. En hopen dat ze die woorden ooit zou begrijpen. Maar daarvoor moest ze eerst groeien in geloof.

Haar geloof en haar hoop moesten sterker worden dan haar twijfel en haar pijn. Datzelfde, wensen we elkaar toe: Dat we doen als Maria. Dat we Gods woorden in ons hart bewaren en ze bij onszelf overwegen, en dat ons geloof en onze hoop sterker worden dan onze twijfel en onze pijn.

En ten slotte: in de eerste lezing hoorden we een prachtige, zegenwens. Ik herhaal die woorden graag: “Moge de Heer u zegenen en u beschermen en het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn.”

Ik wens ons allen van harte een Zalig en gelukkig Nieuwjaar toe, onder Gods zegen. Amen.

Kapelaan Siju.