Preken

28 januari. 4e zondag B: Onreine geesten gehoorzamen Hem.

By 27 januari 2018 No Comments

Gerelateerde afbeeldingMarcus tekent Jezus in zijn Evangelie als een leraar die zijn gehoor weet te boeien. Zijn toehoorders in de synagoge hebben snel in de gaten: hier spreekt een man die iets te zeggen heeft. Hij herkauwt niet wat Hij ergens gelezen of gehoord heeft. Wat Hij zegt is een stuk persoonlijke ervaring en overtuiging. Het is door Hem heengegaan. Wat Hij zegt is geen mooie theorie, maar het zijn woorden die de mensen raken, die deugd doen en hoop geven. Ze helpen om richting te geven aan ons leven. Ze zijn doorleefd. Dat voelen zijn toehoorders. Wat Jezus precies gezegd heeft, vertelt Marcus niet. Maar onder Jezus’ gehoor bevindt zich iemand die niet van zijn woorden gediend is en die misschien bang is dat Jezus hen op het verkeerde been zet. Hij is zo overstuur, dat hij niet meer zich zelf is. Hij schreeuwt tegen Jezus, hoewel hij volgens Marcus in de gaten heeft wie Jezus is : ‘de heilige van God’. Hoe het komt dat hij zo fel tegen Jezus te keer gaat, weten we niet. Welke kwade invloeden hij heeft ondergaan: we weten het niet. Het komt vaak voor dat duistere machten niet persoonlijk zijn, maar anoniem. Om enkele voorbeelden te noemen: wie kun je als schuldige aanwijzen van het feit dat veel mensen de idee hebben ‘geleefd te worden’, dat ze het gevoel hebben dat ze de regie over hun leven kwijt zijn? Hoe komt het dat velen terecht komen in een ‘burn-out’ ? Hoe komt het dat er miljoenen mensen op onze aarde honger en armoede lijden. Niemand van ons wil dat en toch gebeurt het. Waar komt al dat geweld vandaan, zoals bv. in Syrie en Afghanistan en elders? Niemand is daar op uit, behalve een groep fanatiekelingen. En toch gebeurt het nog steeds. Wie keurt goed dat duizenden vluchtelingen – vaak onder barre omstandigheden – leven in kampen? Toch gebeurt het. We spreken er schande van dat mensen verdrinken in de Middellandse Zee, omdat smokkelaars vanwege het geld te veel mensen stoppen in ondeugdelijke boten, maar overheden krijgen er geen greep op. Dat velen stress ervaren op hun werk en zich opgejaagd voelen, willen ook de werkgevers niet, maar ze vergen soms het uiterste van hun arbeiders om het hoofd te kunnen bieden aan de concurentie. Niet weinigen raken in financiele problemen doordat ze altijd bereikbaar willen zijn via hun mobiele telefoon. De schuldige is zelden met de vinger aan te wijzen, maar het onheil dat er uit voortkomt gebeurt wel, zij het anoniem.
Marcus verhaalt hoe Jezus reageert op die verwarde man in de synagoge. Die mens is nl. niet zichzelf, als hij daar staat te schreeuwen en te schelden. Jezus scheldt niet terug, maar laat die mens weer zichzelf worden, d.w.z. zoals hij diep van binnen en in wezen graag wil zijn. Hij brengt die anonieme kwade macht tot zwijgen. Dat Jezus mensen die niet zichzelf zijn tot rust kan brengen en anonieme kwade machten het zwijgen oplegt en kan uitschakelen, dat verbijstert de mensen in de synagoge.

Wij dreigen soms moedeloos te worden van al die kwade machten, van al dat geweld en onrecht, waar we vaak geen schuldige voor kunnen aanwijzen. Jezus laat zien dat hij de kracht bezit om het kwaad een halt toe te roepen. Ook al kunnen wij vaak niet aanwijzen wie allerlei kwalijke en verkeerde dingen veroorzaakt, wie de schuldige is, Jezus helpt ons om verkeerde ontwikkelingen onder ogen te zien en te herkennen. Wij mogen Hem de kracht vragen om kwaad dat wij tegenkomen te herkennen en te vermijden. Wat wij op eigen kracht niet kunnen, daarin zullen wij slagen met de hulp van de H. Geest die ons geschonken wordt, als wij erom durven bidden, vragen en smeken. AMEN