Skip to main content
Preken

26 december 2021: 2e KERSTDAG.

By 27 december 2021No Comments

SCHRIFTLEZING Lucas 4, 16-22.

Als Jezus, wiens geboorte we in deze Kersttijd vieren, zijn openbaar leven begint en Hij naar de synagoge van Nazareth gaat, leest Hij voor uit het Boek Jesaja.

Thema: We zijn elkaars vrijheid
Met teksten van de tekstgroep van Hanzon Vocaal van Eys

Inleiding (meneer pastoor Reijnen)

In het studentenblad van het voormalige grootseminarie in Wittem stond in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een artikel met als titel ‘Wij zijn elkanders vrijheid’. De tekstgroep van Hanzon Vocaal koos het als motto voor vandaag. Jammer genoeg is het door de coronamaatregelen voor het koor niet mogelijk om vandaag in onze kerk te zingen.Terugkomend op het motto:  In 2011 verscheen een boekje ‘Het geschenk der vrijheid’ van mijn medebroeder Jozef Römelt, deskundige in zaken moraal en ethiek.
Sla je onze Bijbel na dan komt je ‘het thema vrijheid’ regelmatig tegen, zoals in de brief aan d Romeinen ‘De vrijheid van de kinderen Gods’.
‘Vrijheid’ een thema dat in onze tijd van pandemie sterk leeft. Staan we er in deze viering een moment bij stil. Het is immers Kerstmis, de geboorte van een kind dat aan onze vrijheid bijzonder cachet heeft gegeven.

 Openingstekst (Lid Hanzon Vocaal)

VRIJHEID

Vrijheid ligt in wezen voor het oprapen,
ze ligt als het ware voor onze voeten,
we struikelen er haast over.

Want echte Vrijheid zit in ons Hart
Kiezen we voor volgzaamheid of kiezen we voor wat ons Hart ons ingeeft?

Als ik de deur uitstap om een wandeling te maken valt mij op dat minstens negentig procent van de mensen dezelfde richting kiest… ………hetzelfde pad loopt

Ik liep vandaag de andere kant op, tegen de draad in zou je kunnen zeggen.
Ik nam een voor mij onbekend pad in het Volste Vertrouwen dat ik weer bij het beginpunt uit zou komen
Ik volgde mijn innerlijke leiding, mijn Hart liep over van Vreugde, zo’n mooie route was het en ook zo rustig.
Ik kwam maar een paar mensen tegen die net als ik de drukte wilden mijden, hun eigen pad wilden lopen.

 

En mijn Hart zong:
‘Fly like an Eagle in the Sky
Not an Eagle in disguise
But an Eagle in the Sky’

Ja Vrijheid is voor mij vliegen als een adelaar in de lucht
Niet vermomd, zich kleiner makend dan hij is, maar in al zijn stralende weidsheid boven in de lucht

 

Eerste lezing (lid Hanzon Vocaal)

 KERST-VERLICHTING

Voor velen is Kerst het feest van het Licht. We denken aan de lichtjes in de kerstboom, de sfeerlichtjes in en om het huis en in de winkelstraten. Aan samen met familie en vrienden rond de tafel met kaarslicht, aan gezelligheid, aan cadeautjes en aan lekker eten.
Kerst. Een Lichtfeest. Op deze plek van de aarde vieren we dat in de donkerste periode van het jaar. Op het keerpunt van duisternis naar Licht. De dagen beginnen vanaf nu weer te lengen. Duisternis wordt verdreven. Licht wint beetje bij beetje aan kracht.
Kerst. Christenen vieren de geboorte van Jezus Christus. Ze zien hem als toonbeeld van onschuld, van volmaakte goedheid en liefde: symbool van het reddend Licht dat in de duistere wereld komt, alle pijn verlicht en ons komt bevrijden. In armoede geboren is hij bij uitstek het symbool van hoop dat het uiteindelijk goed zal komen.
Kerst is niet alleen een feest voor geslaagde, mooie mensen die het helemaal voor elkaar hebben. Het gelukkige gezin, de blije kinderen, de zorgeloze (groot)ouders. Liefst samen rond de openhaard bij de rijkversierde kerstboom terwijl het buiten sneeuwt.
Kerst is niet voor niets het feest van het Licht, juist en vooral bedoeld voor mensen die in het donker zitten en de uitweg niet zien.

Voor wie geen ‘samen’ is. Of wel een ‘samen’ is, maar geen Verbinding voelt.
Voor wie eenzaam is. Of voor wie te midden van een gezelschap gevoelens van vervreemding niet kan wegdrukken.
Voor wie niet vrij is in zijn handelen of in zijn gaan en staan.
Voor wie het perfecte plaatje niet past.
Voor degene bij wie iets lijkt te ontbreken.
Voor degene die pijn ervaart, een verdriet met zich meedraagt, een gemis voelt.
Kortom: iedereen dus!

Kerst. Feest van het Licht.

Voor iedereen,
als we door de verwarrende buitenkant heen kunnen kijken,
ons kunnen afschermen van het verblindende licht van het perfecte plaatje;
als we de verbinding met onszelf en de ander kunnen herstellen;
een blijk van begrip voor ons eigen onvermogen en voor dat van een ander;
je medemens en jezelf zien in een milder Licht.

Alleen dat al geeft Verlichting.
Troost en Hoop Lichten dan op.|
Op die manier is kerst werkelijk een prachtig Lichtfeest.
Een feest voor iedereen………..niemand uitgezonderd.

Tot zover de eerste lezing

OVERWEGING. (meneer pastoor Reijnen)

In de filosofie leerden we vroeger, dat de hoogste vrijheid niet bestond in de vrijheid van keuze, zoals ‘ik kan dit doen of dat’,  maar in ‘het beamen van je eigen bestaan’. Dat betekende dat je jezelf accepteert als degene die je bent met je aanleg en capaciteiten, met je mogelijkheden en onmogelijkheden. Die  acceptatie is de basis van je verdere ontwikkeling en van het werken aan je zelf om volwaardig mens te worden. Daar ‘ja’ op zeggen. Dat valt niet altijd mee, zeker niet voor degenen, die, als ze zich vergelijken met anderen,  graag anders zouden willen zijn: er graag anders zouden willen uitzien, meer zouden willen kunnen, in een andere omgeving willen leven. Het gebrek aan het accepteren wie men is en wat men kan zou wel eens de reden kunnen zijn van veel onvrede, veel agressie, veel onvrijheid.
Kijken we naar de openingstekst van de tekstgroep van Hanzon Vocaal dan is dat een loflied op de individuele vrijheid en het geluksgevoel dat deze met zich meebrengt. Toch dienen we voor onze individuele vrijheid ook de ruimte te krijgen van anderen en dat leidt   tot het thema: ‘wij zijn elkanders vrijheid’. Ook mijn medemens neemt ruimte en tijd in en  heeft die nodig. Op de plek waar wij staan of zitten kan niemand anders staan of zitten, want die plek nemen wij in beslag. Het is de ruimt die wij innemen en die we nodig hebben om er  te zijn.  Dat betekent, dat onze vrijheid niet absoluut is. We leven met anderen, die we hún bestaan moeten gunnen. Onze vrijheid houdt m.a.w. verantwoordelijkheid in voor  elkaar;  de verantwoordelijkheid om elkaar ruimte en tijd van leven te gunnen en elkaar te ondersteunen. Het is een stap verder dan het vijfde van de 10 Geboden: Gij zult niet doden.
‘Gij zult de naaste liefhebben als uzelf’, zegt Jezus.
Inhoudt krijgt deze opdracht van Jezus in de diverse situaties waarin we kunnen komen te  verkeren. Dat blijkt uit de eerste lezing in die een beschouwing bevat over Kerstmis. Daaruit  blijkt dat de vrijheid waarnaar we uitzien lang niet aan iedereen eigen is. Er zijn mensen die geen ‘samen’ voelen, die eenzaam zijn, die vervreemding voelen; mensen die niet vrij zijn in  hun handelen, pijn en verdriet hebben,  gemis voelen. Hun vrijheid is beperkt. Ze zijn vaak  gevangen in hun situatie. Daar wordt het  Licht (hoofdletter) van Kerstmis tegenover geplaatst, een bevrijdend licht, dat wij, geïnspireerd door de geboorte van Jezus, kunnen aanreiken aan wie minder of geen ruimte van leven hebben. Wij zijn op die manier elkanders vrijheid, ondersteunen elkaar vanuit onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Vrijheid wordt daardoor tot een geschenk.
Zo hebben Maria, Jozef en Jezus in de heilige Familie, die de kerk vandaag gedenkt, met elkaar geleefd, elkaar ondersteunend, ruimte biedend voor het beleven van ieders eigen  levensroeping in verbondenheid met elkaar. Zij waren elkanders vrijheid, voorbeeld voor ons.  Amen (Een moment voor uzelf).

GELOOFSBELIJDENIS (Tekstgroep)

Geloofsbelijdenis (meneer pastoor Reijnen)
Wij geloven in het Evangelie van Jezus van Nazareth, in zijn woorden en daden, in zijn Trouw jegens God en de mensen.
Wij geloven dat in Hem God-met-ons gesproken heeft, ons lief en leed van dichtbij delend, met ons meevoelend als bondgenoot in goede en kwade dagen.
Wij geloven in zijn Evangelie van gemeenschap, in zijn verhalen over Gods Verbond met
ons, mensen.
Wij geloven in zijn idealen van Liefde en gedeeld leven, van Verbondenheid en Eenwording, van Vrede en Vrijheid voor alle mensen op aarde.
Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was, dat Hij zichzelf niet ontzag om voor anderen Leven en Vrijheid mogelijk te maken, en dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven ook wij dat wie Leven ter beschikking stelt, Leven zal vinden.
Wij geloven dat er ook voor ons toekomst zal zijn, als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde, waarin Hij die ons tot Leven riep, voorgoed ons aller Vrede en Vrijheid wil zijn. Amen.

VOORBEDE (Tekstgroep)

Voorbeden (lid Hanzon Vocaal)

Als we echte Vrijheid voelen, binnen in ons, met heel ons Hart, dan kunnen we niet anders dan dit ook de ander gunnen. Lieve God, mogen wij in deze dagen rond de geboorte van Jezus onze Harten openen voor de Vrede in ons en ons realiseren dat echte Vrijheid niet aan regels is gebonden.
Laat ons bidden.

Kerstmis, het feest van het Licht, van Vrede op aarde voor alle mensen. Lieve God, mogen wij tot het besef komen dat Jezus op aarde kwam om ons te bevrijden van het lijden en ons de boodschap van onvoorwaardelijke liefde en saamhorigheid te brengen.
Laat ons bidden.

 Kerstmis biedt ons elk jaar opnieuw een kans om de balans op te maken. We staan weer even stil bij het feit dat wij altijd de keuze hebben om de wereld van haar mooie kant te bekijken. De Kerstboodschap vult onze Harten met hoop, steeds weer opnieuw. Lieve God, help ons altijd de tekenen van hoop te blijven zien in de kleine gebaren van liefde zoals een glimlach, een vriendelijk woord of een schouderklop.
Laat ons bidden.

Via de media horen we vaak niets dan ellende en ongemerkt beïnvloedt dit onze stemming. Hoe mooi zou het zijn als we elkaar zouden accepteren zonder te oordelen. Samen een wereld zouden creëren die bestaat uit liefde voor alles wat leeft. Lieve God, help ons samen deze Nieuwe Wereld te bouwen waarin we leren om met elkaar te delen, ons oprecht om anderen te bekommeren en de Vrede en de Vrijheid gestalte te geven zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan.
Laat ons bidden.

Slottekst (lid Hanzon Vocaal)

ECHTE VRIJHEID

In een Echte Vrije Wereld voelen we onze Godsverbinding leggen we elkaar geen dwang op,
luisteren we respectvol naar elkaar, proberen we elkaars argumenten te begrijpen, respecteren we de Vrijheid van ieder mens en ieder levend wezen in de wetenschap dat dit ons Hoogste Goed is én ons Geboorterecht.

In een Echte Vrije Wereld beslissen we zelf om nieuwe wegen in te slaan om onze samenleving gestalte te geven, kunnen we een drastische ommezwaai maken van angst naar Liefde, dalen we af van ons hoofd naar ons Hart, leren we met ons Hart te kijken en te Voelen, creëren we een samenleving gebaseerd op Vertrouwen, Vriendschap en Verbinding, op Vriendelijkheid, Vrolijkheid en Vrijgevigheid, op Vergiffenis, Verzoening, Vrede en Vrijheid

 

In een Echte Vrije Wereld kunnen we ervoor kiezen om de Boodschap van Jezus te Leven.