Skip to main content
Preken

22-10-2023: 29e zondag door het jaar A – Missiezondag.

By 22 oktober 2023No Comments

Beste medegelovigen, vandaag vieren wij de wereldmissiedag. Wereldmissiedag wil duidelijk maken dat iedereen in de kerk in zekere zin missionaris is. Tegelijkertijd wordt ook aandacht gevraagd voor het werk van de missionarissen in jonge kerken. Daarom houdt MISSIO of Pauselijke Missiewerken elk jaar in de missiemaand oktober een extra inzamelingsactie. Alle parochies in Nederland zijn uitgenodigd om dit weekeinde voor het werk van MISSIO te collecteren.
Dit jaar besteden wij aandacht aan de christenen in Libanon. Libanon was het enige land in het Nabije Oosten waar christenen geen minderheid vormen en waar geen staatsgodsdienst is. Met zijn achttien verschillende religieuze groepen, waaronder twaalf christelijke, is het land van de ceders zo multireligieus als bijna geen ander land in het Nabije Oosten.
Vanwege de crisis in Libanon verlaten mensen dagelijks het land, onder wie veel christenen. Het thema van wereldmissie is: “Met brandend hart”. Het verwijst naar de opdracht voor alle gelovigen om zelf mee te werken aan het verkondigen van het evangelie. De Liefde, doorvoelend en barmhartig door te geven die Jezus Christus ons geleerd heeft.

Het evangelie van vandaag gaat over het betalen van belasting. De leerlingen van de farizeeën stelden aan Jezus de vraag: ‘Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer?’. Jezus doorzag hun valsheid en gaf hun een verstandig antwoord: “Geeft dan aan de keizer wat keizer toekomt, en aan God wat God toekomt”. Als het om het geven aan de keizer gaat, dan gaat het om niets anders dan het betalen van de belasting.
Belasting betalen is niet onze grote hobby en vaak zijn wij heel vindingrijk om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Bovendien is het verplicht om de belasting te betalen. Het geven aan God is wat God toekomt, dat is een heel andere zaak. Het gaat om heel ons leven in Gods dienst te stellen. Het gaat om je naaste te beminnen zoals jezelf, zodat er in vrede geleefd kan worden. Het is geen verplichting, maar een vrije beslissing om dienaar van God te worden. Het is ook een roeping om oog te hebben voor de noden van onze medemensen. Wij zijn eigenlijk allemaal daartoe geroepen, maar soms dringt het niet tot ons door omdat we te veel met ons eigen belang bezig zijn.
“Geeft dan aan de keizer wat keizer toekomt, en aan God wat God toekomt”. Met deze uitspraak maakt Jezus een onderscheiding tussen de politiek en de religie. De keizer is het symbool voor de wereldlijke macht, maar voor die wereld moeten we ook respect hebben.  Dat respect is de basisbelasting die we aan God moeten betalen uit dankbaarheid. We moeten de natuur en het milieu dus niet uitbuiten, maar ons eigenbelang verkleinen om de schepping en onze medemensen beter te kunnen dienen. Jezus roept ons op om ons in te zetten voor de vrede in de wereld. Een dergelijke inzet is altijd een inzet voor de gemeenschap en het algemeen welzijn.

 

Laten we dus vandaag, op Missiezondag, zeker niet nalaten te luisteren naar Jezus’ woord, en aan God geven wat aan God toebehoort. En aan God behoort een wereld van liefde en vrede voor alle mensen toe, over de hele wereld. En daaraan mogen we meewerken. Daarom bidden wij op de wereldmissie dag om Gods genade, opdat wij ons moge inzetten voor de hele wereld en onze medemensen. Amen.

Kapelaan Siju.