Skip to main content
Preken

21-1-2024: 3e zondag door het jaar. Viering St. Sebastianus.

By 22 januari 2024februari 16th, 2024No Comments

(Foto-impressie St. Sebastianus-viering Zie Home>Foto’s)

Heiligen, die aandacht vragen. (gelezen door Dominique Gijzen, Voorzitter Schutterij St. Sebastianus)

Vandaag viert schutterij, st. Sebastianus, haar patroonsfeest. Dat doen wij ter ere van Sint Sebastianus wiens naamdag valt op 20 januari.
Er zijn maar weinig gegevens bekend over zijn leven.  We weten, dat hij uit Milaan afkomstig was en in Rome als martelaar stierf.  Hij werd begraven in de catacombe aan de Via Apia in Rome op 20 januari van het jaar 354.  Er zijn om zijn leven talrijke legenden ontstaan, te danken aan de verhalen die over hem werden verteld.  Een zekere Arnobius heeft ze waarschijnlijk gedurende de eerste helft van de 5e eeuw onder de naam ‘passio’ (lijden) opgetekend.

St. Sebastianus zou een officier van de keizerlijke garde geweest zijn, die, omdat hij christen geworden was, op bevel van keizer Diocletianus met pijlen werd doorboord. Een weduwe Irene, welke naam ‘vrede’ betekend, nam sebastianus op en verzorgde hem. Hij kwam zijn verwondingen te boven. Beter geworden liet hij niet na om voor zijn geloof in het evangelie uit te komen. Dat bezorgde hem opnieuw gevangenschap en martelingen waaraan hij stierf.

Een zekere Lucina zorgde ervoor dat sebastianus in de catacombe werd begraven. Later heeft men een kerk in Rome naar hem genoemd. De heilige sebastianus werd langzamerhand hoe langer hoe meer vereerd. Dat weet men uit de boeken met heiligennamen die men op verschillende plaatsen heeft gevonden. Men heeft ook in de catacombe van de heilige Callixtus in Rome en in de mozaïeken van Ravenna afbeeldingen van de h. Sebastianus gevonden afkomstig uit de 5e/6e eeuw. Naderhand in de 15e en 16e eeuw vindt men de h. Sebastianus afgebeeld zoals wij hem kennen aan een boom of zuil vastgebonden en met pijlen doorboord. Hij is dan een van de heiligen die aangeroepen wordt tegen de pest. Hij werd dan ook de patroon van de broederschappen, die gevormd werden ter verpleging van de lijders aan de pest.
Ook is hij de patroon van soldaten, jagers, schutterijen, zoals de onze, brandweerlieden, gieters van tin, steenhouwers, tuiniers e.a.
(moge het voorbeeld van st. Sebastianus onze geloofsbeleving versterken en onze vrijmoedigheid ervoor uit te komen dat we christenen zijn).

Preek 3e zondag door het jaar B en ‘Jubilate’ aan de jubilarissen.

Wiel Olischlager – 60 jaar als lid, Mathijs Palosi- 12,5 jaar als lid, Piet Berger (40 jaar) en Julien de la Rosette (25 jaar)

Beste medegelovigen, Een van de meest gestelde vragen van de mensen aan mij is: “Waarom ben jij priester geworden?”Meestal geef ik een heel kort antwoord: “God heeft mij geroepen en ik heb ja gezegd tegen Zijn roeping.”

Elke bladzijde heeft twee kanten, het roepingsverhaal van mij heeft ook twee kanten. Misschien vind je het grappig, maar mijn andere kant van het roepingsverhaal begint met chocolade. Iedereen houdt van chocolade, zelfs ik ook toen ik klein was. In mijn kindertijd bracht ik de meeste tijd door met mijn buren. Een van de buren noemde mij altijd petekind, maar hij was niet mijn echte peetoom. Mijn ouders en ik vonden dat helemaal geen probleem, want we begrepen elkaar goed. Toen mijn oudste broer was in overweging om priester te worden. Mijn buurman zei tegen mij: ‘Siju, ik wens dat je priester wordt’. Ik zei ‘nee’ omdat elke zondagsviering zelfs voor mij saai aanvoelde. Maar hij zei tegen mij: als je ja zegt, geef ik je elke dag chocolade.

Vertel mij nu wat belangrijk is voor een 10-jarig kind,  chocolade of priester te worden. Zeker, ‘chocolade,’ ik was het er volledig mee eens. Omdat ik er 100 % zeker van was dat ik geen priester wilde worden. Helaas, een paar jaar later stierf mijn buurman vanwege zijn ziekte.  Een paar jaar daarna besloot mijn oudste broer om geen priester te worden. Toen dacht ik: Waarom ik niet? Zeker deze keer koos mijn gedachte niet voor de chocolade, maar deze kwam gewoon spontaan van binnenuit in mij op. Er waren veel kinderen in die straat, maar ik vond het bijzonder dat de buurman mij uitkoos om priester te worden en zelfs niet zijn eigen petekind. Zo begon mijn reis met chocolade, om priester te worden.

Nu krijg ik elke dag chocolade, maar op een andere manier ‘door elke dag de Eucharistie te vieren, door de bediening van de H. Sacramenten, door en met jullie mee te lopen in alle goede en slechte tijden.’ Maar ik voelde nu dezelfde smaak als toen ik mijn eerste chocolade proefde.

Beste mensen, de centrale boodschap van de lezingen van vandaag is:’ Roeping van God’. In de eerste lezing wordt Jona geroepen om de inwoners van Ninive aan te sporen om zich te bekeren. Door het aanvaarden van Gods roeping werd Jona een profeet van God, die de woorden van God aan het volk openbaarde. In het evangelie van vandaag roept Jezus vier vissers op om Zijn leerlingen te zijn. Hij roept hen op zich te bekeren en te geloven in de Blijde Boodschap.  Jezus zei: “Kom en Volg Mij”. De leerlingen hebben ja gezegd op de roepstem van Jezus en zij werden de volgelingen van Jezus.

Zoals de profeet Jona en de vissers roept Jezus ieder van ons. “Kom en volg mij” is een uitnodiging voor allen om Zijn leerlingen te zijn. Misschien kunnen wij ons afvragen hoe wij aan Gods roepstem kunnen beantwoorden. Wij hebben een druk leven. Wij hebben veel dingen te doen; werken, studeren, op kinderen passen, koken, poetsen enz. Hoe kunnen wij Jezus volgen in ons drukke leven?
Jezus vraagt ons niet om alles achter te laten en Zijn leerlingen te zijn. Maar Hij vraagt ons een kleine aanpassing te doen in het leven. Begin iedere dag met een gebed, doe alle werken in de Geest van God, leidt een normaal leven met God, meer betrokken en om solidair te zijn met onze naaste. Zo leiden wij een leven als een geroepene.
Beste medegelovigen, de ontmoeting met Jezus verandert het leven. God komt naar elke mens. Hij zoekt de mensen. God wil bij ons blijven om ons te troosten, om ons te ondersteunen en zijn vreugde te schenken. In Zijn roeping vinden wij geloof, hoop en liefde. Daarom bidden wij tot God om genade zodat wij ja mogen zeggen tegen de roepstem van Jezus en wij trouwe leerlingen van Hem mogen zijn.
Amen.

Kapelaan Siju.