Preken

2018 Maria Lichtmis – Opdracht van de Heer.

By 27 januari 2018 No Comments

Het is een mooi verhaal dat Lucas ons vandaag vertelt. Jozef en Maria handelen op een heel natuurlijke manier volgens de Wet van Mozes. Simeon en Hanna hebben in hun lange leven heel wat meegemaakt. Het leven heeft hen gelouterd en ze zijn op het juiste moment in de tempel aanwezig. Alles verloopt zo onopvallend: twee jonge ouders met een baby die hun religieuze plichten komen vervullen. Ze lopen a.h.w. verloren in dat grote tempelcomplex met hun tortels als offergave. Wij vragen ons misschien af: Hoe kan die oude Simeon nou zien dat dit kleine Kind een licht voor de heidenen zal worden en een glorie voor Israel? Waaraan kan Hanna merken dat met dit Kind de bevrijding van Jerusalem een nieuwe wending krijgt? Stel dat wij daarbij waren geweest, lopend tussen al die andere pelgrims zoals in Lourdes of het St. Pietersplein. Wat zouden wij hebben gezien? We zouden misschien enkel die twee oude mensen hebben opgemerkt, staande bij die jonge ouders met hun baby.Gerelateerde afbeelding Wij vragen ons af: wie heeft hen de ogen geopend voor het bijzondere van dit Kind? De sleutel voor een antwoord op deze vraag is de H. Geest. Hanna heeft nl. na de dood van haar man haar toevlucht gezocht bij God. Ze heeft een leven opgebouwd van gebed. Ze voelt zich gelukkig in de tempel, een gebouw dat ze beschouwt als het huis van God. Ze leidt een sober leven, waarin vasten en gebed het belangrijkste zijn. Dingen die met God van doen hebben, heeft ze snel in de gaten. Ze heeft er a.h.w. een extra antenne voor. Dat geldt evenzeer voor Simeon. ‘De H. Geest rustte op hem’, schrijft Lucas. Hij representeert in wezen het gelovige volk van Israel, dat leeft in de verwachting van de beloofde Messias. We mogen stellen: Simeon was een luisteraar, net als Noach en Abraham of Mozes en Elia. Hij is in staat met zijn hart te luisteren naar wat God hem zeggen wil. Zo zijn Simeon en Hanna mensen die er voortdurend op bedacht zijn Gods wil te doen. Ze luisteren en gehoorzamen. Ze zijn er als ze er moeten zijn, uit vrije wil. Ze worden geleid door hun trouw en hun geloof en daarom zijn ze er ook op het moment dat Jezus het huis van God wordt binnengedragen.
Ook wij zijn naar deze kerk gekomen, misschien omdat Maria een bijzondere plek heeft in ons hart of omdat we voelen: ik heb het nodig om af en toe stil te staan, te luisteren naar wat God mij te zeggen heeft en aan Hem toe te vertrouwen wat mij bezig houdt. Wat betekent het voor mij dat ik gedoopt ben? Dat God mijn Vader wil zijn en ik zijn kind mag heten? Dat Jezus onze broer is geworden, een mens als wij? Dat God ons de H. Geest schenkt, als wij erom bidden? Op welke manier kleurt dat geloof mijn leven van alledag?
Wat Simeon en Hanna tegen de ouders van Jezus zeggen kun je beschouwen als woorden van twee vrome oudjes, die vertederd zijn om een baby die ze even in hun armen mogen houden. Maar Maria en Jozef – gevoelig als ze zijn voor Gods bedoelingen – staan verbaasd over hun woorden en Maria bewaart die woorden in haar hart en denkt erover na. Simeon zegt niet alleen dat Jezus een groot licht zal zijn voor de heidenen en iemand die zijn volk bevrijdt. Ook zal Hij veel weerstand oproepen en mensen prikkelen om kleur te bekennen. Hij nodigt mensen uit Hem te volgen in zijn liefde voor God en de naaste. Ja, wat wij doen voor onze geringste broeders en zusters doen wij voor Hem, zal Hij zeggen.
Op dit feest mogen wij bidden om de H. Geest die van ons mensen maakt die durven luisteren en die daardoor in staat zijn om telkens daar te zijn waar wij nodig zijn. Mensen die er niet vandoor gaan als er moeilijke opdrachten op ons wachten of als we risico’s lopen door onze inzet voor anderen. Bidden wij dat de H. Geest ons mag leiden, zodat we durven vertrouwen op Gods beloften, helder mogen zien waar Hij ons nodig heeft en waar zijn belofte tot vervulling komt. Bidden we dat ook wij – zoals Jezus – een licht kunnen zijn voor anderen. Dat wij in staat zijn te laten zien dat geloven geen achterhaalde zaak is of een zoethouder voor bange mensen, maar dat het ons in staat stelt onze wereld meer leefbaar te maken voor elkaar en voor al wat bestaat. AMEN