Preken

2017 EERSTE KERSTDAG

By 25 december 2017 No Comments

Het zou zomaar kunnen dat we wat jaloers zijn op de mensen die gisteravond in de kerk waren. Vandaag geen verhaal over engelen, herders en een Kind in de kribbe, maar een moeilijk betoog van de apostel Johannes over het Woord van God dat in de wereld is gekomen.‘Is dat nou Kerstmis?’ vraagt U misschien. Toch moeten we niet te snel afhaken, want met een verwijzing naar het gedicht over de schepping van de wereld, zegt de evangelist Johannes: ‘Gods Woord van het begin, waardoor alles is ontstaan, is mens geworden en is te midden van de mensen komen wonen. Hij is het ware licht dat iedere mens verlicht. Maar tragiek is dat de wereld, die mede door Hem ontstaan is, Hem niet heeft herkend. Wie Hem wel hebben ontvangen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven kinderen van God te worden. Met Hem is de goedheid en waarheid van God in de wereld gekomen’. Aldus de evangelist Johannes.

Als wij Hem in deze dagen toezingen: ‘Nu sijt wellecome’, dan doen we dat niet in de verwachting dat Hij in een keer al onze problemen oplost, ons verdriet wegneemt of even snel overal vrede tot stand brengt. We zingen ‘Nu zijt wellecome’, omdat Hij ons – oog in oog met alle verbijsterende ellende en onrecht – laat zien hoe het ook kan: zonder bedrog, zonder geweld, zonder anderen te kleineren. Dat we niet meedoen met dat dodelijke patroon van kwaad met kwaad vergelden, maar zoeken naar een manier om elkaar recht te doen. In zijn omgaan met mensen heeft Jezus laten zien wat menselijkheid betekent zoals die door God bedoeld is. Om dat niet te vergeten en dat besef in ons levend te houden, vieren wij met elkaar Kerstmis, ondanks alles wat er nog fout gaat. In aansluiting op de profeten van Israel maakt Jezus duidelijk: je hoeft niet eeuwig de gevangene te blijven van iets moeilijks uit je verleden. Er bestaat ook nog zoiets als verlossing en bevrijding. Altijd is er de mogelijkheid van een nieuw begin. Zelfs een crisis – als je er niet voor wegloopt – kan de poort worden naar een nieuw hoofdstuk in je leven. Een mens kan altijd groeien in openheid, aandacht en fijngevoeligheid voor wat er in anderen omgaat. Ook kun je een nieuw zicht krijgen op de weg die je zelf hebt te gaan. Kerstmis is niet alleen bedoeld voor de avond, het kerstdiner en het gezellig samenzijn. Kerstmis heeft een boodschap voor mensen die in onze dagen bang zijn voor de toekomst. Kerstmis wil ons helpen anders om te gaan met vragen, verlangens en angsten waar wij mee leven. De viering van de geboorte van Gods Zoon zegt ons dat God zijn wereld nooit of te nimmer wil verlaten. Mensen kunnen zeggen dat ze Hem niet nodig hebben. Hij echter blijft zijn aanbod doen, zoals wij ons best doen er voor elkaar te zijn. Want in wat wij voor elkaar proberen te betekenen, worden wij geleid en gestimuleerd door het uiteindelijke Licht ons is geschonken in de geboorte van Jezus, Gods Zoon. Door ons geloof en ons vertrouwen in Hem, valt er een ander Licht zelfs op wat donker en waardeloos schijnt in ons bestaan. Hoe en door wie? Door ons! Als wij – net als Maria – durven geloven in de boodschap dat bij God niets  onmogelijk is.

In zijn kerstverhaal zegt Johannes: ‘Het Woord is mens geworden’. Vroeger werd er vertaald: ‘Het Woord is vlees geworden’. Sarx staat er in het Grieks. God wil ons bestaan delen, ons lichamelijke, kwetsbare mensenbestaan. In dat broze, concrete bestaan wil God aan het licht komen, menselijk, lichamelijk! God is mens geworden in het leven dat sterfelijk is, in ons lichaam dat vergaat. In dat leven is Hij afgedaald. In het hopeloze leven van mensen in de knel, mensen op de vlucht, mensen die bang, verward en vertwijfeld zijn.
Deze kerstboodschap geeft de evangelist Johannes ons mee: God is naar ons afgedaald om mens te worden, mens met de mensen, vlees van ons vlees,  God-met-ons! Hoe bijzonder en wonderlijk is dit ! De boodschap dat God niet op zichzelf heeft willen blijven, ver en hoog verheven boven ons, maar dat Hij mens is geworden, in een concreet lichaam, in het mensenkind Jezus. Het betekent: Dat Hij ons heeft opgezocht, in ons kwetsbare bestaan, in deze vergankelijke wereld. Dat is dan dus ook de plaats waar we God kunnen vinden: in het gewone bestaan van alledag, in wat wij meemaken aan lief en leed, vreugde en verdriet, pijn en geluk. In deze wereld, in ons lichaam heeft Hij willen wonen. Het sterfelijke bestaan, ons leven, mooi en kostbaar, maar ook eindig en vergankelijk – Hij heeft het aangenomen, Hij heeft het op zich genomen, het is het zijne geworden..! Dat is de God die met ons meegaat en aan wie wij ons mogen toevertrouwen als zijn kinderen! Een onbegrijpelijk geheim. Geloofd zij deze God, Vader, Zoon en H. Geest van eeuwigheid tot eeuwigheid. AMEN.     ZALIG KERSTMIS !