Preken

18-8-2019: Maria Tenhemelopneming 2019.

By 19 augustus 2019 No Comments

Lezingen: Apocalyps 11, 19a;12,1.3-6a.10ab; 1Korintiërs 15, 20-26; Lucas 1, 39-56.

Zoals haar zoon Jezus op zíjn bestemming is gekomen, zo is ook Maria, zijn moeder, op háar bestemming gekomen. Wij, als katholieke geloofsgemeenschap, vieren ons geloof tijdens ons samenkomen op het feest van Maria Tenhemelopneming.  Wie vieren niet alleen Maria, want het feest heeft ook zijn betekenis voor ons eigen bestaan. Zoals Jezus en Maria door hun god- en mensengewijd leven op hun bestemming zijn gekomen bij God, zo mogen wij erop vertrouwen dat ook wij na een toegewijd leven op ónze bestemming komen. Maar, we houden altijd voor ogen, dat aan Maria’s  Tenhemelopneming een heel leven vooraf is gegaan van trouw aan haar opdracht. En die opgave van haar leven was ‘moeder te zijn van een bijzondere zoon, gezalfde van God. Op het eerste gezicht eindigde diens leven heel tragisch. Hij, goede mens bij uitstek, stierf als een misdadiger de dood aan een kruis. Moeder Maria stond aan de voet van dat kruis. Het moet voor haar een onvoorstelbaar pijnlijke ervaring zijn geweest, haar eigen kind, gestalte van Gods goedheid, aan een kruis te zien sterven. Het was Maria overigens al eerder voorspeld, dat zij het niet gemakkelijk zou krijgen. Dat werd haar verteld toen zij met haar man Jozef naar de tempel trok in Jeruzalem, om hun kind aan God toe te wijden, zoals dat toen traditie was. De oude Simeon, die in Jezus de lang verwachte Messias, mens van God zag, voorspelde haar dat ze het zwaar zou krijgen: ‘een zwaard van droefheid zou haar ziel doorboren’. Dat Maria dat lot niet uit de weg is gegaan, maar het heeft aanvaard en opgepakt, dat is haar grootheid. Ze bleef trouw aan haar levensopdracht, ook als ze het niet allemaal begreep en wat het haar ook kostte. Die trouw was er bij haar in alle omstandigheden, in het gewone werk van alledag tot het vergezellen van haar zoon en diens leerlingen als ze onderweg waren. Onze bewondering voor Maria kan nog gevoed worden door haar sociaal gedrag, waarmee ze familielid Elisabeth, zwanger evenals zij, te hulp schoot. Maar ze reageerde ook attent, toe het bruidspaar te weinig wijn had ingeslagen en zij haar zoon waarschuwde. Dat alles beleefde Maria in nauw verband met God, voor haar geen verre God, maar een nabije, die zich over haar, in al haar bescheidenheid, had ontfermd. God was voor haar degene die nabij wilde zijn aan arme en behoeftige mensen. Voor Maria had God niet veel op met degenen die verzadigd waren door macht en rijkdom, zonder oog te hebben voor hun armere medemensen.

 

 

Het feest van de tenhemelopneming van Maria is van betekenis voor ons. We kunnen ervan leren hoe we zelf kunnen omgaan met onze eigen levensopdracht in trouw en overgave, ook als het ons het nodige kost, en als we lijden aan het leven. We kunnen daarnaast uit Maria’s tenhemelopneming moed en vertrouwen putten op het bereiken van onze bestemming bij God, na ons leven met zijn hoogte- en dieptepunten, met zijn vreugde en te dragen kruis, in trouw volbracht te hebben. Maria Tenhemelopneming is een bemoedigend en ons  ondersteunend feest. AR