Preken

1 januari 2018: Maria moeder van God.

By 1 januari 2018 No Comments

Lezingen: Numeri 6, 22-27; Galaten 4, 4-7; Lucas 2, 16-21

Afbeeldingsresultaat voor maria moeder van god parochie
Op de octaafdag van Kerstmis gaat de aandacht uit naar Maria als moeder van God. Dat is niet verwonderlijk, gezien haar plaats in Gods geschiedenis met ons, zijn mensen. Wij christenen mogen vervuld zijn van grote blijdschap. Met Kerstmis vierden we Gods menswording onder ons in de geboorte van Jezus, de Messias( gezalfde van God). Vandaag vieren we zijn heilige moeder. Ook daarin vieren we dat God zich over ons heeft ontfermd, Jezus heeft ons lot gedeeld. In ons menselijk levenslot ondergaan we vreugde en verdriet, liefde en haat, zorg en buiten gesloten worden, hoop, verwachting maar ook teleurstelling. Het zegt iets over de kwetsbaarheid van ons bestaan, de onmacht, de goedheid en het kwaad erin, en daarmee de gebrokenheid ervan. De vredigheid en gezelligheid waarmee verreweg de meesten de overgang van oud naar nieuw gevierd hebben wordt vanmorgen in het nieuws geconfronteerd met autobranden, rellen, het gooien van vuurwerk naar hulpverleners. Het gezond verstand wint het klaarblijkelijk lang niet altijd van het primitieve instinct.   Aan het begin van het nieuwe jaar is er veel goeds te melden: de economie trekt aan, de lonen gaan stijgen, het aantal werklozen loopt terug Dat is positief nieuws vol beloften voor velen, maar niet voor allen. De kloof met minder begaafden, beneden de armoedegrens levenden en zorgbehoevenden wordt eerder groter dan kleiner. Waarheid staat onder druk waar feiten naar eigen hand worden gezet en alles draait om eigen voordeel. De twee kanten van de politieke en economische realiteit worden zichtbaar. Het gevaar bestaat dat we gaan vinden dat het zo hoort.
Christenen stellen daar een andere levensbeschouwing tegenover, Er zijn nog andere waarden dan de economische vooruitgang op basis van wetenschap en uitvindingen, die het leven vergemakkelijken. Ze ondersteunen onze mogelijkheden van zelfbeslissing en van het leven genieten. Maar. ze kunnen ons in de verleiding brengen daar heel onze ziel en zaligheid in te steken en ons daarin op te sluiten. Het leven heeft echter nog andere kanten. Ob=ver ons week, bijvoorbeeld. We kunnen onze inspanningen en ons werk zien als noodzakelijk voor een redelijk tot goed salaris. We kunnen werk ook zien als een bijdrage aan de ontwikkeling van onze samenleving. We horen immers bij elkaar en hebben onze talenten niet gekregen puur en alleen voor onszelf. We horen als mensen bij elkaar, zijn geen individuen, die naast elkaar leven. We zijn niet op de ander betrokken vanwege ons eigen belang. We zijn betrokken op elkaar omdat we bij elkaar horen. Dat is een waarde op zich. Iedereen is de moeite waard en mag naar gelang het eigen niveau tot zijn of haar recht komen. Daar hebben we voor te zorgen. In Maria, Jozef en Jezus vinden we voorbeelden van zorg voor elkaar in de hulp die Maria biedt aan haar bloedverwante Elisabeth; in de tocht naar Bethlehem; in de vlucht naar Egypte; in de opvoedingssituatie van het gezin in Nazareth waarin Jezus groeit in welbehagen bij God en de mensen. Jezus eigen leven is vol betrokkenheid op God en zijn medemensen. Betrokkenheid maakt het wezen ervan uit tot in zijn dood en opstanding toe. En van die jongen is Maria de moeder, in haar bereidwilligheid, in haar gericht-zijn op God en degenen voor wie zij de naaste is. Dat hebben we vandaag in gedachten.
Daar komt nog bij, dat wij door Jezus’ menswording kinderen van God zijn, als broeders en zusters van Jezus. Wij zijn daardoor zijn mede-erfgenamen. Zo hebben wij christenen, duidelijk een eigen kijk op het leven. Wat ik ons toewens b.g.v. het nieuwe jaar is dat we ons als christenen bewust zijn van onze rijkdom, dat we daaruit leven en daarvan getuigen in onze toch wat in zichzelf opgesloten wereld. AR