Preken

Zondag 16 april 2017 PASEN!!!!!!

By 20 april 2017 No Comments

PASEN GEEFT EEN ANDER ZICHT OP DE WERKELIJKHEID

Wij wensen elkaar Zalig Pasen. In Oost- Europa en het M.Oosten zegt men: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Het antwoord luidt dan: ‘Ja, Hij is waarlijk opgestaan!’ Maar wat kunnen we met zo’n wens? We moeten toegeven: Pasen begint een moeilijk feest te worden. Voor velen wordt het geassocieerd met vrije dagen, een gezellig Paasontbijt en eieren zoeken. Maar wat moet je dan met een gekruisigde die – eenmaal dood – tot leven wordt gewekt. In een tijd dat mensen alles in eigen hand willen houden en alleen serieus nemen wat je kunt berekenen, manipuleren en wat je kunt vastpakken, is het voor velen moeilijk om Pasen te vieren. Want Pasen heeft altijd van doen met je laten verrassen. Ons laten verrassen wordt in onze samenleving een schaars artikel. Het Evangelie van deze Paasmorgen verhaalt ons dat Maria Magdalena en die twee apostelen, vrienden van Jezus, worden verrast. Wat is daarvoor nodig? Maria Magdalena is vroeg in de morgen – voor alle anderen – naar het graf gegaan. Ze ziet dat de afsluitende steen is weggerold. Dit is voor haar een teken, maar waarvan? Ze denkt aanvankelijk aan lijkroof. Ze loopt in ijltempo naar Petrus en Johannes en doet haar verhaal. Beide apostelen haasten zich naar het graf en als ze er binnengaan, treffen ze het keurig opgeruimd aan. Opnieuw een teken, maar waarvan? Beslist niet van lijkroof, want dat verloopt vast niet zo ordelijk. Maar wat is er dan aan de hand? Ook niet zoiets als met Lazarus. Die moest nog worden bevrijd van zijn zwachtels, toen hij terug onder de levenden kwam . Van ‘die andere leerling’ – men neemt aan dat het de schrijver van dit Evangelie is, wordt vermeld: ‘Hij zag en geloofde’. Misschien mogen we zeggen: voor hem vallen de puzzelstukjes in elkaar. Johannes heeft al zoveel met Jezus meegemaakt. Als jongeman is hij met Jezus meegetrokken. Hij hoort tot de intieme kring rondom Jezus. Hij heeft een bijzondere band met zijn Meester. Hij heeft al meerdere keren blijk gegeven van zijn verbazing over wat hij meemaakt. En dan dat lijden en die vreselijke kruisdood op die vrijdag! Ook Jezus’ Moeder is nog aan hem toevertrouwd. Dat die Jezus, zijn vriend en grote voorbeeld, gedood is en nu voorgoed uit zijn leven verdwenen is, dat kan er bij Johannes nog niet in. Het bericht van Maria Magdalena dat ze Jezus niet kan vinden in het graf , is natuurlijk vreemd. Maar voor mensen die treuren om een overledene, iemand waar je van gehouden hebt, is dat niet uitzonderlijk. Dat is gewoon psychologisch te verklaren. Johannes gaat echter niet op zijn eentje naar Jezus’ graf. Hij neemt Petrus mee, de leider van de groep. Ze zien dat het graf leeg is en verwonderen zich over de ordelijkheid die ze er aantreffen. Voor Johannes is dat een ervaring die hem doet geloven. Drie jaar lang is Jezus’ boodschap geweest: Blijf niet hangen in het verleden; houd je niet bezig met wat doodt en wat geen toekomst heeft. Het gaat om leven. Natuurlijk is er de cyclus van geboren worden, leven en sterven, maar het gaat altijd om leven, doorleven, overleven. Sluit je niet op in het verleden en in wat je hebt meegemaakt. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Als je liefhebt, als je blijft hopen, als je gelooft, dan is er altijd een verder, door de dood heen.
U zult misschien zeggen: Wat moeten wij met die vrome praat? Kijk toch eens wat er allemaal gaande is in onze wereld: wapengekletter en wantrouwen tussen volken en regeringsleiders, aanslagen en verwoestingen, een zee van vluchtelingen, honger en armoede, corruptie en discriminatie. Er wordt onzegbaar veel geleden door talloze medemensen. Wat moet je dan met zo’n verhaal? Naast alle dood en verderf dat er gezaaid wordt, naast alle negatieve berichten en alles wat ons bang maakt en doet twijfelen, gebeurt er tussen mensen ook zoveel dat goed doet, dat hoop en troost geeft. Zovelen die zich inzetten voor anderen, in hun beroep en als vrijwilliger. Zovelen die Jezus’ boodschap serieus nemen en Hem proberen te volgen in zijn dienstbaarheid en zorg om anderen. Al dat werken, zorgen, geploeter en bidden heeft toekomst, omdat God voor leven staat. We mogen vertrouwen in een weg die verder gaat. Daarvoor staat God garant, Hij die Jezus heeft doen opstaan. Juist omdat de dood niet het laatste woord heeft, trekken mensen er steeds op uit tegen alle verdrukking in. Hoevelen geven er niet het beste van zichzelf, met alle risico’s van dien? Ze proberen hun naasten te dienen in vaak moeilijke omstandigheden. Pasen geeft ons kracht om trouw te blijven aan onze overtuiging en aan de mensen die op ons rekenen. Pasen nodigt ons uit om de deur niet dicht te gooien, maar te proberen om te vergeven, steeds opnieuw. President Obama heeft eens gezegd: ‘Pasen laat op onze werkelijkheid een ander licht schijnen’. Als over de hele wereld mensen elkaar Zalig Pasen wensen, gebeurt dat weliswaar in een verwarde en beschadigde samenleving, maar tevens is het een uitnodiging om leven te wekken waar dood heerst en mensen zijn vastgelopen. En dat kan heel dichtbij zijn. Wie kijkt met de ogen van Pasen ziet feilloos waar mensen getroost, bevrijd en geheeld kunnen worden. Wie dat probeert mag zich gesterkt weten door Gods zegen. AMEN.