Preken

Zoeken naar verbetering…

By 26 oktober 2015 No Comments

Iedereen van ons wil in zo goed mogelijke omstandigheden leven. En als het ons minder goed gaat zoeken we naar verbetering. Een zieke gaat naar de dokter op zoek naar genezing; degene, die een betere baan kan krijgen waarin hij meer verdient zal niet aarzelen die aan te nemen. Iemand die vindt dat hij te krap woont zal zoeken naar een groter huis. Vluchtelingen gaan op weg naar een veilig land; onderdrukte mensen willen vrijheid; ballingen in den vreemde willen terug naar huis. Het verlangen naar een goed leven in goede omstandigheden is van alle tijden. We maken het momenteel mee nu stromen vluchtelingen onderweg zijn uit armoede en geweld. Het gaat om meer dan om materiële welvaart; het gaat om meer dan om eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd. Het gaat ook om een thuis, om veiligheid en geborgenheid; het gaat om een plaats in de samenleving; het gaat om mensen die van je houden.

In de lezingen van vandaag gaat het over de terugkeer van ballingen, door Assyriers tegen hun wil weggevoerd uit hun land. Als de Perzen de baas zijn geworden mogen ze van hun koning terug naar huis, naar het land waar ze thuis zijn.

In de Evangelielezing gaat het over een gehandicapte man. Hij is blind met alle gevolgen van dien. Hij kan daardoor ook niet meedoen in de samenleving zoals anderen dat kunnen die wel zien. Voorzieningen zoals wij die kennen zijn er niet. Hij moet bedelen om in zijn onderhoud te voorzien. Hij staat daardoor aan de rand van de samenleving. Slecht een enkeling onder de medemensen trekt zich zijn lot aan. Hij wil kunnen zien en daardoor een beter leven, weg uit de situatie waarin hij zich ongelukkig voelt.

Velen onder ons kunnen leven in redelijk goede omstandigheden, voorwaarden voor een redelijk tevreden en gelukkig leven. Maar we ervaren ook de kwetsbaarheid ervan. We hebben ons leven en de voorwaarden waarin wij leven niet in handen. Veel overkomt ons. De goede voorwaarden zijn niet vanzelfsprekend. Als we dat al niet zelf ervaren, dan toch aan wat er gebeurt in onze omgeving. Die omgeving is onmiddellijk om ons heen, maar door de moderne media van tegenwoordig zo groot als de wereld.

Wat er allemaal in onze wereld gebeurt kan ons angstig en onzeker maken. Het kan de reden zijn dat we als gelovige mensen onze toevlucht nemen tot gebed, het bezoek van een heiligdom waar een heilige wordt vereerd; dat we een kaars opsteken bij Onze Lieve Vrouw, bij Gerardus of andere heiligen. Daar achter schuilt het verlangen, de wens, het geloof, dat ons leven geborgen mag zijn in God, in wie wijn geloven, die groter is dan wij, die de gever is van het leven, die onze bestemming is, in wie we uiteindelijk geborgen zijn in al wat ons overkomt. De blinde Bartimeüs is zo iemand. Hij is blind. Hij moet in zijn onderhoud voorzien door te bedelen. Men kijkt het liefste aan hem voorbij. Zijn handicap zou wel eens, dacht men in die tijd, een straf kunnen zijn van God voor zijn eigen zonden of die van zijn familie. Ook deze man verlangt uit zijn situatie te geraken en een normaler leven te kunnen leiden. Hij wil zien. Bartimeüs hoort een menigte mensen voorbij komen met Jezus in hun midden. Hij erkent Jezus als ‘zoon van David, gezalfde van God’, in wie Gods kracht leeft. Maar de blinde man wordt afgesnauwd en gemaand te zwijgen. Hij laat zich niet uit het veld slaan en  roept nog harder vanuit zijn beginnend geloof, dat Jezus kan helpen. Hij vindt gehoor. Jezus vraagt hem wat Hij wil. Natuurlijk wil hij zien. Maar dat ‘zien’ krijgt in de ontmoeting met Jezus nog een bijzondere betekenis. De blinde wordt genezen van zijn lichamelijke blindheid, maar ook wordt hij bevestigd in zijn geloof en vertrouwen in Jezus, die door de blinde wordt erkend voor wie Hij werkelijk is. Hierin is hij een voorbeeld voor de leerlingen van toen en voor ons gelovigen van nu. ‘Ga’, zegt Jezus, ‘uw geloof heeft u genezen’. ‘Terstond kon hij zien, en hij sloot zich bij Jezus aan op zijn tocht’. Hij volgt Hem in zin manier van leven.

Mogen wij verlangen zo te gaan zien als de blinde, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, verlangend en onderweg naar een zinvol en gelukkig leven.

30e  ZONDAG DOOR HET JAAR B 2015. Eys
Lezingen: 31, 7-9; Hebreeën 5, 1-6; Marcus 10, 46-52