Preken

Van Oud naar Nieuw…

By 2 januari 2016 No Comments

Vandaag, Oudjaar en morgen Nieuwjaarsdag vieren wij, christenen de gedachtenis van de heilige Maria, moeder van God. Het feest sluit aan bij de gedachtenis van de geboorte van Jezus, een week geleden.

De menswording van God in Jezus Christus is een van onze belangrijkste geloofsgegevens. Door die menswording is er een brug geslagen tussen de verre, afstandelijke, vaak ook als vreeswekkende ervaren God én ons, schepselen. Dat geloof is binnen de godsdiensten en levensbeschouwingen uniek. De eeuwige God, die ons  te boven gaat, is mensgeworden in Jezus Christus. Hij heeft ons bestaan in al onze bestaansvoorwaarden van vreugde en verdriet, ons verlangen en onze kwetsbaarheid met ons gedeeld. God is onze mensengeschiedenis binnen gekomen en heeft onder ons gewoond. We waren en zijn al rijk, omdat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Onze adem, d.w.z. ons leven, komt van God. Maar in onze rijkdom ervaren we toch ook gebrokenheid. Er kan veel mis gaan We zien toch dagelijks dat mensen goed kunnen zijn, maar ook elkaar naar het leven kunnen staan. Welnu, Jezus Christus is in Godsnaam precies dit bestaan met ons komen delen en heeft on s een weg gewezn uit onze gebrokenheid. Dat is de betekenis van zijn komst onder ons. Hij heeft blootgestaan aan de verleiding –denken we maar aan zijn bekoringen in de woestijn- van de macht over anderen, de verleiding van het geld; de verleiding van het zich groter wanen dan men is. Heel het leven van Jezus was een dienstbaar leven. Zijn voorbeeld is de grondslag van ons optimisme als christenen. Als Barack Obama zegt: ‘yes, we can’ en Angela Merkel ‘wir schaffen es’ (en dan gaat over grote wereldproblemen) kunnen wij dat ook zeggen vanuit onze christelijke achtergrond. We hoeven niet opgesloten te zitten in de negativiteit van het kwaad en in de waan van de dag. We  kunnen ons gedragen als kinderen van God. We kunnen ons richten op wat goed  en opbouwend is voor mens en maatschappij. Zoals God in de komst van het kerstkind uit zichzelf getreden is en naar ons toegekomen, zo kunnen wij uit onszelf treden en op de ander toegaan. Goedheid en liefde dienen het leven; oorlog, geweld, ruzie, dagelijks in het nieuws, breken het af.

In heel dit proces van menswording heeft Maria, de moeder van Jezus, een cruciale rol gespeeld. Zij is tussenpersoon geweest in Gods komst onder ons in de menswording van Jezus. Daarom ook wordt zij zo vereerd onder ons, christenen. Mochten we nog de neiging hebben om Jezus als ‘’t Herrgötje’ nog op enige afstand te zetten (wat we niet moeten doen), Maria, moeder van het Herrgötje, is helemaal een van ons. Bij haar kunnen we met onze vreugde en verdriet terecht als een Moeder van Altijddurende Bijstand.

Laat ons op het einde van hetg oude en bij het begin van het nieuwe dankbaar zijn omwille van God die ons nabij gekomen is en  om zijn heilige moeder Maria..

Maar laat ons ook dankbaar zijn voor de mogelijkheden ten goede, die wij gekregen hebben, Dankbaar voor alle gezamenlijkheid van leven, voor alle meeleven en steun die we elkaar – als we willen- kunnen schenken;  dankbaar voor al degenen die onze dorpsgemeenschap leefbaar proberen te houden; dankbaar voor al degenen, die hun best doen onze geloofsgemeenschap in stand te houden, al onze vrijwilligers zonder wie dit alles niet zou kunnen, van kerkbestuur tot koor, van onderhoud van kerk en kerkhof; dankbaar voor de koster(s) en organist(en) en voor degenen, die de kerk schoonhouden en zo mooi versieren. Dankbaar voor pastor Franssen, die ons, gezien zijn werkzaamheid onder ons, zeer is toegedaan en die van zijn kant zo dankbaar is voor de viering van zijn 50-jarig priesterjubileum het afgelopen jaar.. Tellen we onze zegeningen en laten we in het nieuwe jaar elkaar tot zegen zijn. In die zin wens ik ons allen een gezegend en voorspoedig Nieuwjaar. Dankbaar voor alle goeds en in hoop en verwachting dat we samen verder gaan wens ik u allen een gezegend en voorspoedig Nieuwjaar. Amen

Bij gelegenheid van de voltooiing van mijn derde lustrum een brief geschreven aan de parochianen van onze drie samenwerkende dorpen. Het gaat mij erom dat we ons bewust zijn van onze rijkdom als christenen en dat we inderdaad vanuit die rijkdom leven.

OUDJAAR/NIEUWJAAR 2015-2016 C Heilige Maria, moeder van God.
Lezingen: (Numeri 6, 22-27); Galaten 4, 4-7; Lucas 2, 16-21.