Nieuws

ONZE LIEVE VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

By 27 juni 2016 No Comments

In veel kerken wordt de icoon van OLVAB vereerd. 150 jaar geleden werd deze uit Kreta afkomstige vermoedelijk 15e eeuwse icoon door Paus Pis IX toevertrouwd aan de Redemptoristen met de opdracht de verering ervan wereldwijd te bevorderen. Dat is gebeurd.  Redemptoristen zijn werkzaam over heel de wereld en promoten overal de verering van de icoon. Twee van onze drie samenwerkende parochies hebben in hun kerken een afbeelding van de icoon, n.l. Wahlwiller en Eys. In Nijswiller wordt wel het dit jaar in Wittem uitgebrachte nieuwe lied ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand regelmatig door het koor gezongen. Ook in Wittem wordt de icoon in de zogenoemde ‘Ronde Kapel’ al jarenlang vereerd. Daar wordt ook het feest van onze lieve Vrouw onder die titel komende maandag 27 augustus gevierd. Voorganger in de heilige Mis van 11.00 uur is onze bisschop, monseigneur Frans Wiertz. Wilt U meer weten kijk dan op de website www.kloosterwittem.nl . Omdat we op maandagavonden om 19.00 uur gewoonlijk een avondmis vieren worden tijdens deze H. Mis ook de teksten genomen van het feest van onze lieve Vrouw onder bovengenoemde titel.