Nieuws

Noteer alvast in uw agenda!!!!!

By 14 augustus 2017 No Comments

VRIJWILLIGERSDAG ZONDAG 17 SEPTEMBER

Het kerkbestuur gaat op 17 september weer een vrijwilligersdag organiseren. Deze wordt gehouden in de pastorietuin en bij slecht weer in pastorie of patronaat.. Om meer vrijwilligers in de gelegenheid te stellen hieraan deel te nemen is gekozen om te beginnen aansluitend aan de hoogmis ; dus vanaf 10.45 uur tot ca. 14.00 uur. Gelieve deze datum alvast te noteren.