Nieuws

Nauwere samenwerking…

By 24 april 2016 No Comments

De kerkbesturen van de parochies Nijswiller, Wahlwiller en Eys, die al een aantal jaren samenwerken hebben besloten een overkoepelend bestuur in het leven te roepen dat bestaat uit één afgevaardigde van Wahlwiller, één afgevaardigde uit Nijswiller en twee afgevaardigden uit Eys. Datgene wat uit hun beraadslagingen over de gemeenschappelijke belangen voort komt zal worden voorgelegd aan de drie kerkbesturen. De kleine cluster zal de naam ‘Morgenster’ gaan dragen,naar de naam van de voormalige boerderij op de Karstraat waar de grenzen van de parochies Nijswiller, Wahlwiller en Eys elkaar raken. We houden u van de voortgang op de hoogte.