Preken

NACHTMIS KERSTMIS 2016…….

By 27 december 2016 No Comments

Lezingen: Jesaja 9, 1-3.5-6; Titus 2, 11-14; Lucas 2, 1-14

We vieren dit jaar Kerstmis, beste mensen, in een klimaat, dat niet direct beantwoordt aan de boodschap van vrede aan de mensen van goede wil, mensen van Gods welbehagen.

We zoeken gezelligheid en koestering; we zoeken geborgenheid, veiligheid en vrede. Maar we worden onzeker, omdat onze wereld getroffen wordt door aanslagen, door oorlogen in de wereld en nu ook aan de grenzen van Europa met alle gevolgen van dien. Inn het toelaten van vluchtelingen zijn Europese landen aan hun verantwoordelijkheid voor mensen in nood tegemoet gekomen. Maar onder hen waren er die onze manier van leven afkeuren en aantasten. Niet allen die naar Europa kwamen hadden goede bedoelingen en dat veroorzaakt bij ons wantrouwen ook t.a.v. de échte vluchtelingen. M.a.w. we leven in een wereld die we vaak niet meer kunnen overzien waarin wantrouwen heerst, waarin we op onze hoede moeten zijn, waarin onbevangenheid langzamerhand op de achtergrond raakt. Dat alles beïnvloedt hopelijk niet te zeer de viering van Kerstmis bij ons thuis, maar wel de atmosfeer op de achtergrond van de viering van Kerstmis dit jaar. Politici doen weliswaar hun best ons ervan te overtuigen dat we ons niet moeten laten bepalen door angst en dat we ons niet moeten laten afbrengen van onze manier van leven. Hoewel dat ook wat naïef klinkt, want angstige bezorgdheid heeft veel mensen te pakken .   Des te meer reden om ons te bezinnen op de goed tijding van Kerstmis, de goede tijding van Gods menswording onder ons in de geboorte van Jezus Christus. Het is een tijding die op ons afkomt; die we niet zelf hebben bedacht, maar ons wordt aangereikt.   Het gebeuren in Bethlehem roept menselijke diep gevoelens op. De geboorte van kinderen hoort bij het leven. Maar, de omstandigheden van de geboorte van dit kind gelden als bijzonder: In de avond- of nachtmis horen we over een volkstelling, de aanleiding voor Maria en Jozef om op pad gaan van Nazareth naar Bethlehem. Vervolgens horen we van de geboorte van Jezus en het bericht ervan aan de herders. De Goede Tijding komt van God te midden van verlangen naar bevrijding van het regime van de Romeinen, van frustratie en machteloosheid van die dagen: ‘Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David’. En daarop volgt het gezang van de engelen (in de nieuwe vertaling): Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft’. Is dat laatste niet precies waar we, ook in deze tijd, naar uitzien: een vrede waarin we in veiligheid en geborgenheid, in liefde en gerechtigheid met elkaar kunnen leven, gedragen door Gods liefde. Het is geen Goede Tijding die we alleen maar hoeven aan te nemen. Nee, de geboorte van een Redder van Godswege is voor ons, mensen, een grote uitdaging zijn vrede onder ons werkelijkheid te laten worden. Maar de vraag is of de Goede Tijding van Kerstmis nog voldoende word gehoord. Ze zou diepe vreugde moeten bewerkstelligen omdat God, die ons te boven gaat mens geworden is; gewoon als een kind onder ons, in een entourage van eenvoud. Wij, die nu leven, kennen dit kind vanuit zijn latere manier van leven, voorbeeld voor ons. Door hem te aanvaarden redt hij uit frustratie en machteloosheid waar wij niet bewerkstelligen waarnaar we zo verlangen. Hij kan helpen de agressie en vernielingsdrang die door frustratie en machteloosheid kunnen ontstaan, te vervangen door geduld en vergeving, door verzoening, door daden van gerechtigheid en andere daden die vrede kunnen bevorderen. We willen in ons hart toch allen goede mensen zijn, mensen van vrede. U kunt dat onderstrepen door hier aan het Vredeslicht, ontstoken in Bethlehem, uw eigen vredeslicht te ontsteken en het mee naar huis te nemen om het daar een plaats te geven. Ik wens u allen een gezegend een vredig Kerstfeest. AR.