Preken

Maria, Moeder van God ……

By 2 januari 2017 No Comments

1-1-2017 Nijswiller, Eys
Lezingen: Numeri 6, 22-27; Galaten 4, 4-7; Lucas 2, 16-21

OVERWEGING.
Een week geleden vierden we Kerstmis, dit weekeinde met de overgang van een oud naar een nieuw jaar vieren we Maria, moeder van God.

De dagen voor en tijdens de jaarwisseling komen de media met overzichten over wat het oude jaar geboden heeft aan goed nieuws en slecht nieuws, aan zin en onzin, aan goed en kwaad, aan plezier en leed. Het jaar 2016 is geschiedenis, geschreven door het mensenras zelf, aan wie de schepping -naar gelovige opvatting- is toevertrouwd en waarin m.n. wij elkaar zijn toevertrouwd. Op de grote geschiedenis hebben we over het algemeen weinig vat. We kunnen ons machteloos en overgeleverd voelen aan wat gebeurt aan ons maar buiten ons om. We weten dat er tussen de figuren, die aan de touwtjes van de wereldpolitiek of wereldeconomie trekken, rondlopen, die niet uit zijn op het welzijn van de mensen, maar op belang van hen zelf in plaats van het belang van de volken en van de mensen in de bedrijven waarvan ze de leiding in handen hebben. Vaak manipuleren ze hun mensen door de manier waarop zij hen informeren. Ze kweken een klimaat van wantrouwen en vijandigheid, die gerechtigheid, waarheid en vrede in de weg staan. Ook ervaren we dat tussen de echte vluchtelingen, die ons mededogen verdienen, er rondlopen, die ons en onze cultuur vijandig gezind zijn en oorzaak zijn van angst en wantrouwen. De Duitse Bundeskanzlerin, Angela Merkel, noemde 2016 een jaar vol beproevingen.

Op de kleine geschiedenis die we zelf schrijven met de mensen om ons heen hebben we meer grip. Daar kunnen we laten zien wie we zelf zijn: mensen van gerechtigheid en vrede, mensen van mededogen en geduld, mensen die elkaar vergeven anders te zijn, mensen van zorg en liefde voor elkaar; of het tegengestelde daarvan: vooral ‘ik-gerichte’, onverschillige mensen zonder respect voor anderen, agressief t.a.v. eigen kinderen en zelfs voor degenen, die taken van zorg en bescherming verrichten in onze samenleving.                 Ook wij schrijven dus geschiedenis en het ligt aan ons hoe die geschiedenis, zeker op het kleine niveau waarop we ons bewegen, eruit ziet. Zijn we daarbij helemaal op onszelf aangewezen?

Neen. Immers, met Kerstmis hebben we een Goede Tijding ontvangen, die –als we ze aannemen en ernaar leven- de negatieve trend in onze mensengeschiedenis doorbreekt. Door de geschiedenis van de Mensenzoon, die zich gedragen heeft als Gods Zoon, is het ons mogelijk geworden, kinderen van God te zijn. Dat zijn wij als we zo leven als Hij ons heef voorgedaan. Het is een ondoorgrondelijk en overweldigend geheim, dat de verre, ons in alle opzichten overstijgende God, mens is geworden en ons bestaan is komen delen. Daardoor zijn God en mens a.h.w. met elkaar vergroeid, wordt er een nieuwe geschiedenis geschreven van hen die zich gedragen als kinderen van God, als broeders en zusters van elkaar, verbonden door de liefde. En in de mogelijkheid van die nieuwe geschiedenis heeft Maria, de moeder van Jezus, een cruciale rol gespeeld: ‘Maria, mensenkind, moeder van God, en onze moeder waar wij broers en zusters zijn van haar zoon, Jezus Christus.

Als we al dankbaar zijn voor het goede dat het afgelopen jaar ons is overkomen: het geduld en het begrip dat er was voor ons, de tegemoetkoming en het ons ontzien, het respect en de vergeving, de trouw en de liefde, die we hebben mogen ondervinden; laat ons dan ook dankbaar zijn voor het geloof dat ons is geschonken en dat we samen hebben gevierd. Laat ons dankbaar zijn voor de rol van Maria, moeder van God. Mede door haar toedoen zijn wij en God met elkaar verbonden en zijn wij nog sterker dan voorheen elkaars broers en zussen geworden zijn. U allen die door ons geloof geïnspireerd worden om dienovereenkomstig te leven wens ik een zalig en voorspoedig Nieuwjaar.