Nieuws

Kerstmisgebed…

By 24 december 2015 No Comments

Gezegend bent U God, oorsprong van het leven
Gezegend bent U God omwille van Jezus Christus,
een van ons, uw Zoon,
teken van uw menslievendheid,
Gezegend bent U omwille van zijn heilige moeder Maria
welwillende beamend de boodschap van uw engel Gabriël,
Gezegend bent U omwille van Jozef, haar verloofde.

Gezegend bent U om de herders in  het veld,
die het eerst mochten vernemen van de Redder ons geboren.
Gezegend bent U omwille van de Drie Wijzen,
op weg naar licht in hun leven.
Gezegend bent U om de ster
die hen de weg wees naar het Licht,
Jezus Christus.

Gezegend bent U,
die onze mensengeschiedenis hebt doorbroken,
een Redder ons hebt geschonken,
in Hem het kwaad hebt overwonnen,
de deur naar Uw Rijk voor ons geopend,
Blijf ons nabij op de weg van ons leven,
dat wij niet moe worden uw boodschap te vernemen,
en verwonderd mogen zijn over uw grenzeloze liefde.
Mogen wij daaraan beantwoorden en aankomen bij U
die leeft in eeuwigheid.
Gezegend bent U om de ster
die hen de weg wees naar het Licht,
Jezus Christus.

Gezegend bent U,
die onze mensengeschiedenis hebt doorbroken,
ons een Redder hebt geschonken,
in Hem het kwaad hebt overwonnen,
de deur naar Uw Rijk voor ons geopend,

Blijf ons nabij op de weg van ons leven,
dat wij niet moe worden uw boodschap te vernemen,
en verwonderd mogen zijn over uw grenzeloze liefde.
Mogen wij daaraan beantwoorden en aankomen bij U
die leeft in eeuwigheid.