Nieuws

Kerkbijdrage 2016…….

By 9 januari 2017 No Comments

Zoals gebruikelijk hebben wij begin januari de jaarlijkse analyse (in dit geval voor het jaar 2016) kerkbijdrage voor onze parochie uitgevoerd. Uit deze analyse is gebleken dat wij ons, binnen onze parochiegemeenschap (nog steeds) kunnen verheugen in een aanzienlijk aantal deelnemers aan deze, voor onze parochie, broodnodige financiële ondersteuning. Evenals de afgelopen jaren zullen wij aan alle (trouwe) deelnemers via een persoonlijke brief onze dank uitspreken.

Uit de analyse blijkt echter ook dat er, naast deze deelnemers, nog een grote groep parochianen is die tot op heden (nog) niet/niet meer deelneemt aan de kerkbijdrage. Deze parochianen vragen wij mede naar aanleiding van dit artikel te overwegen om, zoals veel “gezinnen” in onze parochie dit al doen, naast de morele ook hun financiële steun te willen betuigen aan een gezonde geloofsgemeenschap H. Agatha Eys, door deel te nemen aan de kerkbijdrage.

Mocht u besluiten om in de toekomst mee te doen kunt u uw bijdrage overmaken op een van onze bankrekeningen:
Rabobank reknr.NL79RABO0115100385
Ingbank reknr. NL41INGB0001059492
……… beide ten name van Parochie H. Agatha Eys.

Voor uw solidariteit met onze geloofsgemeenschap zeggen wij u bij voorbaat HARTELIJK DANK.   Mocht u ten behoeve van uw besluitvorming behoefte hebben aan nadere informatie dan kunt u hiervoor (brochure een gezonde geloofsgemeenschap) terecht op het parochiesecretariaat, Wezelderweg 14, 6287 AM Eys. Tel.: 043-4511243.

Openingstijden secretariaat zijn: iedere maandag van 09.00 -12.00 uur en iedere donderdag van 14.00 -16.00 uur.

Namens het kerkbestuur:
Desiree Smeets, penningmeester.