Preken

Jezus is met God verbonden als zijn hemelse Vader

By 9 mei 2016 No Comments

Afgelopen week hebben we de doden herdacht, slachtoffers van oorlog en geweld, slachtoffers in allerlei vredesmissies. Ernst en bezinning alom. Wat is er in de mens, dat hij oorlog voert en geweld pleegt? Stille tochten naar oorlogsmonumenten. Twee minuten gekozen stilte om 8. uur ’s avonds bedoeld voor iedereen in ons land, menigeen overkomen, toch opmerkelijk in onze wereld, gewoonlijk vol lawaai met angst, naar het lijkt voor stilte.

Op vijf mei hebben we onze bevrijding gevierd, mooi weer, uitbundige feesten, op vele plaatsen bevrijdingsfestivals. Het is fijn als vrije mensen te kunnen leven, al is het niet altijd gemakkelijk om aan te geven waaruit die vrijheid voor ieder bestaat. Onze vrijheid ontslaat ons immers niet van onze bindingen en verantwoordelijkheid. Misschien bestaat onze vrijheid vooral in de ruimte die we hebben om in verbondenheid met elkaar te leven. En dat in verantwoordelijkheid, niet afgedwongen maar ieder op basis van zijn of haar mogelijkheden. Beide dagen , die van de dodenherdenking en van onze bevrijding hebben wij in vrije verbondenheid als Nederlanders met elkaar kunnen vieren.

Voor ons, christenen, moet het woord ‘verbondenheid’ en ‘verbond’ vertrouwd in de oren klinken omdat ze veelvuldig doorklinken in het Evangelie, de Goede Tijding van Jezus Christus. Daarin blijkt ook dat liefde de basis ervan is. Mensen zijn in het Evangelie geen geïsoleerde wezens, geen verzameling van eenlingen, ieder levend voor zich, maar samen voll van God. Jezus laat ons dat zien. Hij voelt zich zelf verbonden met zieken en bezetenen, gehandicapten en rouwenden. Hij voelt zich verbonden met de mensen die zich rond hem verzamelen en honger hebben en met mensen waar hij over de vloer komt. Hij voert gesprekken die gaan over hoe men het beste kan leven. Hij is zo verbonden met mensen en gaat zo met hen om dat zij open gaan en tot vrijheid komen, soms door crises heen. Denk maar aan de moeizame weg die zijn leerlingen zijn moeten gaan om door te krijgen wie Jezus werkelijk is, wat hij eigenlijk bedoelt en wat dat betekent voor hen. Hoe zij kiezen voor Hem, de opdracht aanvaarden zijn werk voort te zetten en zo tot leven komen. Wellicht herkennen we dat, waar ook wij in onze tijd voor de opgave staan de betekenis van Jezus en zijn evangelie te vatten in deze tijd en ernaar te leven te midden van alles wat we meemaken.  Jezus is verbonden met onze weg door het leven met zijn hoogte- en dieptepunten. Hij is die weg ook zelf gegaan.

Waaraan ontleent hij de kracht om dat te kunnen? Hij ontleent die kracht aan zijn verbondenheid met God, zoals er die is tussen vader en zoon, ouders en kind, waaraan ouders  hun genen hebben doorgegeven. Die verbondenheid is onlosmakelijk. Hoewel er goede en minder goede ouders zijn zal een kind nooit van zijn biologische ouders kunnen zeggen:’dat zijn mijn ouders niet’. Jezus is met God verbonden als zijn hemelse Vader. Wat Hij heeft, heeft hij van zijn hemelse Vader. Wat hij aan de mensen te zeggen heeft komt van zijn Vader. Die is in Jezus en Jezus is in hem. Wat hen bindt is de liefde.

De verbondenheid van Jezus met ons, zijn leerlingen, uit zich in zijn gebed.‘Mogen ze allen één zijn’, zo bidt hij. De bron voor die eenheid is de eenheid in liefde van Hem met zijn hemelse Vader van het begin af aan. Het gaat trouwens om de eenheid en verbondenheid van alle mensen. Gezien de toestand in de wereld zijn we daar nog een heel eind van verwijderd.      Als we als christenen hier bij elkaar komen zetten we een accent. We vieren hier onze verbondenheid en eenheid, door te luisteren door Jezus’ woord en brood en beker met elkaar te delen, de tekenen waarin Jezus zijn altijddurend verbond van liefde met ons heeft uitgedrukt. Laat ons dankbaar zijn. Door in liefde met onze medemensen te leven kunnen we Gods verbondenheid in liefde zichtbaar maken in onze verscheurde en naar vrede verlangende wereld. Paus Franciscus, die de Karlsprijs heeft ontvangen vraagt  zich afvraagt wat er me de humaniteit in Europa aan het gebeuren is. Misschien kunnen we aan het beantwoorden van die vraag als christenen een bijdrage leveren door onze verbondenheid in liefde te leven.

7e ZONDAG DOOR HET JAAR C 2016
7e ZONDAG VAN PASEN C 2016
Lezingen: Handelingen 7, 55-60; Apocalyps 22, 12-14.16-17.20; Johannes 17, 20-26