Nieuws

JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

By 15 november 2015 No Comments

Op 11 april van dit jaar kondigde paus Franciscus een ‘Jaar van de barmhartigheid’ af, dat op 8 december van dit jaar moet beginnen. Er worden in de St. Jan van Lateranen en in daartoe aangewezen kerken over heel de wereld, zoals bisschopskerken en bedevaartplaatsen symbolisch deuren geopend die toegang geven tot het doen van barmhartigheid. Tot de werken van barmhartigheid behoren van oudsher: te eten geven aan degenen die honger hebben; te drinken geven aan degenen die dorst hebben; kleren geven aan die er geen hebben;  vreemdelingen opnemen; zieken bijstaan; gevangenen bezoeken; doden hun laatste rustplaats bezorgen. En verder: de twijfelenden raad geven; de onwetenden onderrichten; die kwaad doen vermanen; de bedroefden troosten; beledigingen vergeven, lastige personen geduldig verdragen, bidden voor de levenden en de doden. Aan  het doen van de werken van barmhartigheid lijkt ook in onze tijd nog best behoefte te bestaan. Iedereen wordt door paus Franciscus uitgenodigd daaraan mee te doen. Meedoen is belangrijk.

A. Reijnen pastoor