Het kerkbestuur van de parochie Heilige Agatha Eys wil u op de hoogte brengen van het financiële gebeuren in onze parochie. Hieronder vindt u cijfers over de jaren 2016 en 2017.  De cijfers over 2016 en 2017 zijn inmiddels goedgekeurd door het bisdom.

Financieel overzicht 2017.
Toelichting financieel jaar 2017.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie H. Agatha te Eys. De gegevens van onze parochie zijn voor geïnteresseerden via https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE86 beschikbaar. (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen)