Nieuws

Barmhartigheid…

By 4 december 2015 No Comments

Op 8 december is het door Paus Franciscus aangekondigde ‘Jaar van de Barmhartigheid’ van start gegaan ook in ons bisdom en onze parochies. De adventsbrief van onze bisschop van dit jaar wijst daar ook op. Het Jaar van Barmhartigheid lijkt een antwoord op wat er momenteel speelt in onze wereld waar op vele plaatsen het leven van mensen geweld wordt aangedaan. In de traditie van de christenen worden, zoals jullie hebben kunnen lezen vanouds de volgende werken van lichamelijke barmhartigheid genoemd: te eten geven aan de hongerigen; te drinken geven aan de dorstigen; de naakten kleden; de vreemdelingen opnemen; de zieken bijstaan; de gevangenen bezoeken; de doden begraven. Onder de geestelijke werken van barmhartigheid worden genoemd: de twijfelenden raad geven; de onwetenden onderrichten; de zondaars vermanen; de bedroefden troosten; beledigingen vergeven; lastige personen geduldig verdragen, tot God bidden voor de levenden en de doden.

Lees verder

Wellicht kunnen we de werken van barmhartigheid nog eigentijds aanvullen nu er zoveel vluchtelingen zijn die onze kant opkomen of in kampen verblijven; nu er zoveel mantelzorg nodig is; nu er nogal wat mensen schulden hebben, nu nogal wat mensen hulp kunnen gebruiken bij het invullen van ingewikkelde formulieren voor allerlei instanties, nu er behoefte lijkt te bestaan aan mensen die alleenstaanden vergezellen naar een arts of ziekenhuis; nu er voedsel- en kledingbanken zijn ontstaan.
Er zijn allerlei ‘werken van barmhartigheid’ te bedenken waaraan we kunnen ,meedoen. Als (mede)parochianen hoeven we niet te zorgen voor wat er al gebeurt. Er zijn al veel initiatieven, die ‘werken van barmhartigheid’ tot uitvoering brengen. Als parochies kunnen we wat al een goeds gebeurt ondersteunen en eraan meedoen zoals bv al gebeurt in de Zelfsturingsgroepen in onze kernen. Maar er kunnen lacunes zijn. Als het Evangelie, ons handboek van leven, van ons vraagt om ‘waakzaam te zijn’, kunnen we die lacunes signaleren en ervoor proberen te zorgen, dat er iets aan gebeurt, individueel, maar ook als parochies. We hebben daarvoor ook ons gezamenlijk Zorgoverleg, dat vier maal per jaar vergadert in het leven geroepen.

De bisschoppen van Nederland proberen behulpzaam te zijn bij het nadenken over hoe in de parochies het jaar van Barmhartigheid gestalte te geven. De site is te vinden via: Heilig jaar der Barmhartigheid. Ook op de website van ons bisdom wordt informatie verstrekt. M.a.w. ook ons wordt gevraagd om in onze parochies aandacht te besteden aan het Jaar van Barmhartigheid.

Denk mee en geef uw ideeën door aan G. Sprokel, de voorzitter van ons gezamenlijk Zorgoverleg via de mail van het secretariaat van de pastorie h.agatha.eys@hetnet.nl secretariaat van de kerkbesturen. U kunt ook een berichtje sturen naar het secretariaat Wezelderweg 14 6287 AM Eys; of telefoneer op maandag tussen 9.00 en 12.00 en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Meedoen is belangrijk.