Preken

ASWOENSDAG 1 maart 2017

By 1 maart 2017 No Comments

OP ZOEK NAAR WAAR HET OP AANKOMT

Het is niet alleen v.w. een traditie dat we hier vanavond zijn samen gekomen. Waarschijnlijk is er ook een onuitgesproken verlangen bij velen. Ieder van ons heeft immers in zijn leven dingen waar hij geen vrede mee heeft, zaken die we graag zouden willen veranderen. Deze dag – begin van de 40-dagentijd – nodigt ons uit daar serieus werk van te maken. Als we met meer aandacht en bewuster willen leven, hebben we ook meer rust nodig. Dat lukt niet, als we ons van de ene naar de andere activiteit haasten.
Een thema dat in onze dagen een sterke rol speelt is het verlangen om gezien te worden. Je ziet dat op Facebook, Twitter en andere sociale media. Wie niet van zich laat horen, loopt het risico over het hoofd gezien te worden. Nou is het heel menselijk dat we graag gezien en gewaardeerd worden. Daar is op zich genomen niets mis mee, maar de valkuil waarin we terecht kunnen komen is, dat we dingen gaan doen om in beeld te komen en op te vallen en dan liefst met ‘goede dingen’. Jezus waarschuwt daarvoor. Hij zegt: ‘Beoefen het goede dat je doet niet alleen om gezien te worden’. En ook: ‘Als je bidt, doe dat niet demonstratief, zodat iedereen het ziet’. M.a.w. Hij verzet zich tegen het doen van ‘goede werken’ en bidden als middel om te ‘scoren’. Dan zijn we nl. niet bezig met het welzijn van de naaste en wat Jezus noemt ‘het koninkrijk van God’, maar met ons eigenbelang. Dat is niet eerlijk, maar schijnheilig!
De profeet Joël roept ons vandaag op tot boete en vasten. En wij vragen ons af wat we ons daarbij moeten voorstellen. Boeten is een oud woord dat stamt uit de wereld van de visserij. Vissers boeten hun netten. Ze maken de gaten in kapot getrokken delen dicht en maken het net weer klaar voor de vangst. Je kunt dit beeld van het herstellen van de netten ook toepassen op onze menselijke relaties en de verhouding met God. Boeten is dan het op orde brengen van onze relaties: het op de juiste manier omgaan met elkaar en met God. U begrijpt: dan moeten we natuurlijk wel de ‘gaten’ die er ontstaan zijn door onze fouten onder ogen durven zien. De profeet Joël is er niet op uit dat mensen hun kleren scheuren – zoals in zijn dagen vaak gebeurde als teken van boete – , maar dat wij ons hart laten raken door God. Hij nodigt ons uit om God onze diepste binnenkant te laten zien, met alle zwakheden en beperkingen en ook met de goede wil en de kracht die daarin te vinden zijn . Door naar onze binnenkant te kijken en naar de vragen en verlangens die daar leven, krijgen we meer zicht op waar het in ons leven écht om gaat. Joël vraagt ons te kijken hoe het gesteld is met onze relatie met God. En Jezus voegt daar nog een vraag aan toe: ‘Hoe staat het met je inzet voor het ‘Koninkrijk van God’, voor die wereld die God voor ogen staat en waar ieder mens recht wordt gedaan?
Nou besef ik dat bidden en ons hart tot God keren een intiem gebeuren is waar je niet mee te koop loopt. Tegelijk is het ook jammer als je je pogingen daartoe en je ervaringen daarmee niet met elkaar kunt delen. In gesprek met medegelovigen en m.n. jonge ouders of a.s. bruidsparen blijkt dat een moeilijk thema. Is het niet jammer als we alleen maar zouden bidden als we helemaal klem zitten en geen uitweg meer zien? Zijn er dan niet dagelijks redenen om ‘Dank U wel’ te zeggen en Gods’ hulp te vragen, vooral bij die zaken waar we geen vrede mee hebben en die we graag zouden willen veranderen? Niet alleen als we hier samenkomen in de kerk, maar ook in onze gezinnen merken we dat we elkaar kunnen steunen bij het bidden. Hoe willen we kinderen leren bidden, als we dat niet regelmatig samen doen, aan tafel of op een ander moment? Is de 40-daagse voorbereiding op Pasen niet een geschikte tijd om daar werk van te maken? En wat het vasten betreft: we worden regelmatig geconfronteerd met armen en mensen in nood. In de Vastenaktie wordt ons een offer voor hen gevraagd. Maar het zal ons ook deugd doen, als we letten op ons eigen consumptie – en koopgedrag. Kijken of onze leefstijl en de zaken die wij eten en drinken onze gezondheid wel ten goede komen? Misschien valt er daarin wat te veranderen.
Als we straks een askruisje ontvangen, horen we de uitnodiging: ‘Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap’. Jezus wijst ons met zijn woord en voorbeeld een weg om los te komen van wat ons vervreemdt van onszelf. Hij geeft ons kracht ons leven te vernieuwen in zijn Geest. AMEN.