Preken

Alles im Griff?…

By 17 januari 2016 No Comments

Als we in minder goede omstandigheden verkeren, zien we uit naar betere tijden. De zieke verlangt naar genezing en gezondheid; de werkwillige werkeloze verlangt naar een baan. Er zijn kinderlozen die naar kinderen verlangen; een man of vrouw zou een partner willen ontmoeten die bij hem of haar past. De vluchteling voor geweld of uit armoede is op zoek naar een veilige en welvarende wereld. Eenzamen zien uit naar bezoek, aandacht, een praatje, misschien wat hulp. Iemand, die niet goed staat aangeschreven, daaraan vastgeketend wordt en ermee zit, verlangt ernaar het tegendeel te kunnen laten zien.

Het jonge stel, dat bruiloft viert in Kana heeft zich vergist in het aantal gasten en heeft te weinig wijn ingeslagen. Dat komt bij de gasten niet goed aan. Het is een slechte start van hun huwelijk. Dat zullen ze zich altijd blijven herinneren en het zal hen altijd verweten worden. Een bruiloftsfeest moet goed zijn en overvloedig, zoals ieder feest, trouwens, waarbij gegeten en gedronken wordt. Wat te doen in een dergelijke situuatie van verlegenheid?

Wat kan ons helpen als je op het moment zelf aan de situatie weinig kunt doen? Als je de zaak, zoals men zegt ‘niet in de hand’ hebt? Wat kan helpen is, bijvoorbeeld, een onverwachte ontmoeting, een onverwachte hulp. Het overkomt menigeen in het leven dat er onverwacht  iemand komt opdagen of dat er wat gebeurt wat ervaren wordt als ‘hulp van boven’, de komst  van een ‘reddende engel’.  Jezus, die met leerlingen en moeder gast is op de bruiloft van een jong stel in Kana in de landstreek Galilea, is zo iemand. Het is in de evangelies opvallend dat Hij er vaak is voor mensen in minder goede omstandigheden: zieken en gehandicapten, bezetenen, een weduwe die achter de lijkbaar van haar zoon aanloopt. Hij laat zich een keer ontvallen, dat hij vooral aandacht besteedt aan dit soort mensen, want ‘gezonden hebben geen geneesheer nodig’.

Op de bruiloft wordt hij de verlegenheid van het bruidspaar gewaar. Hij wacht op het geschikte moment. Niet zijn moeder bepaalt dat, maar ze draagt er wel aan bij, dat dit een gelegenheid wordt waaraan duidelijk wordt wie Jezus is. Ze zegt tegen de degenen die bedienen: ‘doet wat Hij jullie zeggen zal’. Gods kracht werkt in Jezus. De verlegenheid van het stel door het gebrek aan wijn wordt opgeheven. ‘Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid’. Met als resultaat dat zijn leerlingen in Hem geloofden. Er komen voor die leerlingen nog moeilijke perioden genoeg waarin ze Jezus niet of minder goed begrijpen; vooral als blijkt dat ze andere opvattingen hebben over het Messiasschap dan Jezus. Maar nu in Kana was Hij voor hen duidelijk.

De onverwachte ontmoeting, de reddende engel behoren nog altijd tot de mogelijkheden. Hoewel we heel het leven en wat erin gebeurt graag zelf in de hand houden. ‘Alles im Griff?’ klinkt het menigmaal. En het antwoord is vaak: ‘jow’. Maar dat is niet altijd zo. Veel in het leven overkomt ons en hebben we niet in de hand, vooral in minder goede omstandigheden. We hebben geen Jezus die ons fysiek nabij is zoals in die tijd in Kana in Galilea. Toch kunnen we voor elkaar menigmaal als een ‘geschenk uit de hemel’ zijn. Dat leren we uit de lezing van vandaag uit de eerste brief van St. Paulus aan de christenen van de Griekse havenstad Korinte. Hij wijst erop, dat de verschillende begaafdheden en de verschillende vormen van dienstverlening voortkomen uit Gods Geest. Onze begaafdheden zijn ons gegeven. Indirect wordt ook gezegd, dat onze begaafdheden niet dienen alleen voor onszelf, maar dat we ermee ter beschikking kunnen staan van onze medemensen. Ook wij kunnen zijn als een geschenk uit de hemel en vaak onverwacht goed doen. Zo bijvoorbeeld aan iemand die weinig aandacht krijgt, er niet te komt een stap naar buiten te zetten; of iemand die in verlegenheid geraakt  hulp gebruiken kan. Ook het zorgoverleg van onze parochies, de groepen van zelfsturing willen bevorderen dat mensen in onze kernen aandacht krijgen voor elkaar en het leven met elkaar delen. Het optreden van Jezus in Kana leert ons, dat we er zijn voor elkaar.

2e ZONDAG DOOR HET JAAR C 2016 16/17 januari Nijswiller en Wahlwiller
Lezingen: (Jesaja 62, 1-5;) 1 Korintiërs 12, 4-11; Johannes 2, 1-12