Preken

Alaaf…

By 2 februari 2016 No Comments

WELKOMSWOARD

Ich heet uch allenuij va hatze welkom, ‘groeëte Öss en kleng Össkes, groeëte en kleng prinse en prinsesse, vuërzitten en prizzedent, Roade va elf en ’t wiejer personeel en de Auw Wiever, Bloaze deed zoepe, de Palmkloeb, alle anger luuj, die hej zund, va hatze welkom. Ver beginne mit ee gebedje (zie tekst)

De Vuuërzitter hat ‘t’woard.

OVERWEGING in de Dialectmis
Sjön dat ver hej biejenee zund vuer get noa te dinke uvver wat os allenuij aageet dat jekerenge zien eege rooping hat in ’t leave. Der prizedent van de Öss hat zjuus vuergeleaze uvver wat enge man wie Jeremia te doa haw. Hea woor al va jongsafaa d’r vuer besjtemd de luuj mood geave, die ’t good doge in ’t leave, and hea mos de luuj de wach aazage, die d’r mit de patsch noa worpe ooch al hoerte de luuj dat lever neet. Diks pas noa verloop va tied zinte viër ooch pas dat os leave gelope is wie ’t lope moosj, wie ooch viër besjtumd zund te doa wat vuër motte doa.
Mè, bis Eschgoonsdig kinnen ver alle serieuze kal hinger os loate, sjpass en plezeer make en loate zieje dat ver vroeë zund dat ver leave. Mè ganz mit de patsch d’r nao werpe kinne ver eavegood neet. Ooch het make van spass met mekaar hat zieng ege wette. Ettelikke joare gelea woor in Mesjtreech de carnavalsleus: goej diech de door. Dat wil sage; es me carnaval helt mot me zich ooch doa aa geave. Dat is enge stjeun vuer de echte carnavalist in de tied dat er zich aa de carnavalsspass guf. Me ummer is respek vuer os zelf en dieginnige mit die ver carnaval vieëre op zieng plaatsj. En ver blieve ver natuurlijk och ummer de pap en de mam, ’t kink, de noabere, de vrung en vrundinne, de luuj van gen durp. Mit dhun mot ver ooch noa de carnaval wiejer kinne. De echte sjpass en plezeer sjpeale zich aaf nit gans wied aaf van wea ver normaal zund en va wat ver normaal te doa hant, zowie och oze Herrgott noets ganz aafstjtand kos doeë va wat er normaal te doa haw: doa te zieje vuër de luuj as ze “t good dege, mè ooch d’r op te wieze wenn ze in hunne godsdeenst neet iërlijk woare.
Zo hent viër allenuij oos opgaaf in de omsjtng va os eege leave, Dat moog eavel os neet hingere in het make va richtige sjpass. Noa de vriej daag zolle ver wer mit neuje mood aa ge werk kinne goa en oos ege opgaaf in te leave werrum oppakke. Ees Alaaaf, de Öss alaaaf.

4e ZONDAG DOOR HET JAAR C 2016
DIALECTMIS EYS 29 januari in Eys
Lezingen: Jeremia 1, 4-5. 17-19; 1 Korintiërs 12, 31-13,13; Lucas 4, 21-30