Preken

2e KERSTDAG 2017 met Hanzon Vocaal Eys

By 26 december 2017 No Comments

Opmerking vooraf

Afbeeldingsresultaat voor wonderen bestaan
Hanzon Vocaal uit Eys had als thema gekozen: wonderen gebeuren elke dag. Daarbij hoorde een verhaal hoe een man, die eigenlijk mede dank zijn vrouw en kinderen, alle geluk van de wereld had in een diepe depressie door de stad dwaalde zonder te beseffen waar hij liep.

Hij kwam in een speeltuin terecht waar een klein meisje telkens opnieuw de trap van de glijbaan opklom en van de glijbaan gleed. Het meisje nam de man bij de hand en naam hem mee naar de glijbaan. Hij herinnerde zich zijn kinderjaren en deed me het kind mee. Geleidelijk veranderde zijn stemming in die van een weer dankbare en blije man. Op dat ogenblik bleek het meisje een engel te zijn.

EVANGELIELEZING uit Lucas 2, 15 t/m 20

U hebt de eerste lezing vandaag één keer gehoord. Ik heb de tekst meerdere malen kunnen lezen. N de eerste keer lezen mailde ik naar Suzanne, die me de tekst had bezorgd: dit verhaal heeft zeggingskracht genoeg. Ik denk dat ik daarna geen overweging meer houd; het verhaal is preek genoeg.
Bij het nogmaals lezen van de tekst viel mij op de rol van het meisje. Dat veranderde in een engel op het moment dat de depressieve gedachten van de man verdwenen en hij zich weer blij en gelukkig voelde. Toen dacht ik: toch maar een korte overweging.

Het is opvallend, dat in het meisje een engel wordt ervaren. Een engel is n.l. doorgaans niet van deze wereld, maar een bode van God. Denk maar aan de engel Gabriël, die van Gods wege aan Maria de boodschap komt brengen dat ze de moeder zal worden van een zoon, die ze Jezus moet noemen. De naam betekent: ‘God helpt’ of ‘God redt’. Denk verder maar aan de engel, die de goede tijding van Jezus geboorte aan de herders komt brengen. Het is een goede tijding die voor heel het volk bestemd is: ‘heden is u een redder geboren, Christus de Heer’.
Wat betekent dit? Engelen zijn in deze twee gevallen boden van God, die ons goed nieuws komen aanreiken, dat niet onmiddellijk uit onszelf komt. Het goede bericht wordt ons gebracht, overkomt ons.

De man uit de eerste lezing is in zichzelf opgesloten, in zijn eigen onvermogen, zijn eigen depressieve gedachten. Hij komt er pas uit als hij in de speeltuin van ons leven het meisje ziet, dat een engel blijkt te zijn, van buiten komend, die hem redt. Er is diep in de man nog een laag in zijn bestaan, waarin hij ontvankelijk is voor redding. Misschien is zijn dwaaltocht op zijn eentje door de stad wel de voorbereiding geweest om ontvankelijk te kunnen zijn. Hij weet dat hij in zichzelf opgesloten is en verlangt ernaar uit die opgeslotenheid bevrijd te worden, want zelfkomt hij er niet uit.

In wezen sluit het verhaal aan bij de betekenis van het kerstverhaal, waarin de herders als eersten van buiten hun dagelijkse leven, van Godswege, door een engel, te horen krijgen, dat ons een redder geboren is. Handreiking van buiten waar we er zelf niet uitkomen.

Gisteren keek ik naar Kerstmis op de Dam. Het deed me van de ene kant goed het plezier te zien van de vele mensen daar samengestroomd. Toch kon ik er niet zo lang naar kijken. De vraag kwam bij me op: is dit niet een enigszins in zijn eigen vertier opgesloten wereld? De Kerstboodschap gaat toch veel dieper: ‘heden is u een redder geboren’ voor iedereen bestemd. Ook als we er zelf niet goed in slagen gerechtigheid en vrede in de wereld te bewerkstelligen. In het verlengde daarvan lag de eerste lezing van vandaag, de bevrijding van de depressieve man door het meisje, de engel. Zalig Kerstfeest allemaal. AR.